Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1687/2023/D
0,00 € VÚB, a.s. Obec Jedľové Kostoľany
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na pravidelnú činnosť pre športovú organizáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 419/2023
419/2023
1 455,00 € VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, o.z. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
1. December 2023
Zmluvu o vydaní a používaní debetnej platobnej karty
1111/B/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenské národné divadlo
1. December 2023
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv (734/2022/2.2.1)
1057/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Prievidza
1. December 2023
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv
2023_1057
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Prievidza
1. December 2023
Oprava VK na Bernolákovej ulici v Bratislave
ZOD/1086/2023/BVS
114 431,88 € Vortech s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4231101239
3 691,33 € VOJTECH BALÁŽI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
Kúpna zmluva č. 877/2023
877/2023
63,00 € Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik Ministerstvo obrany SR
1. December 2023
DOHODA O HMOTNEJ ZODPOVEDNOSTI
2023/6220/6308
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
1. December 2023
DOHODA O ZVERENÍ SLUŽOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA UŽÍVANIE PRE SLUŽOBNÉ AJ SÚKROMNÉ ÚČELY
2023/6220/6307
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ing. Štefan Polhorský, PhD.
1. December 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
064/23/02
600,00 € VO-TOR s.r.o Mesto Senec
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1236100089
663,72 € VN SLOVAKIA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
207/584/2023/ZZ
1 370 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Saleziánska 6733/22, 24, 26, 28, Trnava, v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
803/590/2023/ZZ
254 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Mikovíniho 32/1, 3, 5, 7, 9, 11, Košice, v zastúpení BYTY - SERVIS, spol. s r.o. Košice Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
611/578/2023/ZZ
97 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: M. M. Hodžu 6979/12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Zvolen, v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov - Hodžova 6979 Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
406/617/2023/ZZ
233 980,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ľ. Fullu 2566/37, 39, 41, Topoľčany, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Topoľčany Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/456/2023/ZZ
278 370,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Jána Stanislava 3531/22, 24, 26, 28, Bratislava-Karlova Ves, v zastúpení MADJAN, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/119/2023/2/ZZ
46 290,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Idanská 775/25,27,29, Košice v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
803/596/2023/ZZ
827 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Dénešova 1146/2, Košice-Sídlisko KVP, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
1. December 2023
Zmluva o úvere
207/584/2023
1 370 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trnava, Saleziánska 6733/22, 24, 26, 28 v zastúpení Bytové družstvo so sídlom v Trnave Štátny fond rozvoja bývania