Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dodatok č.1 ku zmluve č.287/mk 02 EP
22/2024
996,00 € Základná škola ARTON s.r.o.
24. Máj 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti RÚŠS v Ba v roku 2024
RUSSBA/2024/KK/3x3B/010
1 100,00 € Základná škola Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
24. Máj 2024
Zmluva č. 242/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
2872024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Veľké Leváre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
24. Máj 2024
Zmluva č. 22/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
262024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Sološnica Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
24. Máj 2024
Zmluva č. 26/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
302024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Senec Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
24. Máj 2024
Zmluva č. 25/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
292024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kráľová pri Senci Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
24. Máj 2024
Zmluva č. 27/2024 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2024 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka.
312024
0,00 € Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Bratislava Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
24. Máj 2024
Kolektívna zmluva
19
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová
24. Máj 2024
Dodatok č. 5 ku kolektívnej zmluve
2/2024
0,00 € Základná organizácia OZ Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391
24. Máj 2024
Kolektívna zmluva - rok 2023
Kolektívna zmluva - rok 2023
0,00 € Základná odborová organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole v Levoči, G. Haina 37 Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča
24. Máj 2024
Dohoda o urovnaní č. 9/OV/2024
619/2024
1 104 401,53 € Yunex, s.r.o. Mesto Poprad
24. Máj 2024
Účelom dodatku je aktualizácia zmluvy v súvislosti s úpravou nájomného o ročnú mieru inflácie a cien za jednotlivé média vyplývajúcich z ročného zúčtovania za rok 2023
Dodatok č.4/2024 k Zmluve o dlhodobom prenájme nebytových priestorov č. 23812020D
7 035,46 € XENON SK, s.r.o. ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke 28/2024 uzatvorená v súlade s ust.§ 659 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
31/2024/ŠVPS/RTV/28/2024
0,00 € WH DANUBIUS, s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
24. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
661/2024-2
0,00 € Weiss Ján, Ing. Mesto Vrútky
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb
07/2024
852,00 € webex.digital s.r.o. Obec Lúka
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
2355/2024
0,00 € WAY INDUSTRIES, a.s., LESY Slovenskej republiky, š. p. Technická univerzita vo Zvolene
24. Máj 2024
Dodatok č. 8
Dodatok č. 8
123,72 € Waste Transport a.s. Obec Baláže
24. Máj 2024
Zmluva č. FZOW24005 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
3c-9/2024
930,00 € Wanet, s.r.o., Dobšinského 15, 974 01 Banská Bystrica Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZÁJAZDE - ZŠ Blatnica
24052024/ZS
3 540,00 € WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária Obec Blatnica
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-710-01372
24-710-01372
4 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Fond na podporu umenia