Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/69/2017
0762/2017-D2
0,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Máj
2021
Darovacia zmluva
1463
0,00 € Základná škola Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
12.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2021/OE/24
2021/OE/24
2 700,00 € Yokthip Nambutdi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/2912
0,00 € Yevhen Herusov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218822_Z
1 180,00 € Xepap, spol. s r. o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
11.
Máj
2021
Prihláška poistenca
OBJ_51_2021
1 680,00 € Xepap spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/41/54E/2729
0,00 € WALKIE-TALKIE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11.
Máj
2021
Úprava vzduchotechniky - PD
OBJ_50_2021
1 006,00 € VZT-klima, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2108
KSPTPO2108
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Hudáková Ivana
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2109
KSPTPO2109
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Jurčová Zuzana
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2110
KSPTPO2110
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Krausová Marcela
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTKE2101
KSPTKE2101
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Raábová Jana
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTKE2102
KSPTKE2102
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Blichová Viktória
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTKE2103
KSPTKE2103
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Rusinová Zuzana
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTNR2101
KSPTNR2101
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Galbavá Lucia
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTNR2102
KSPTNR2102
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Barková Ľubomíra
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTNR2103
KSPTNR2103
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Hodrušská Jana
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTNR2104
KSPTNR2104
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Martišková Kristína
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTNR2105
KSPTNR2105
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Ivanová Dagmar
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTNR2107
KSPTNR2107
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Hancková Klaudia