Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
313/2024-4194
10,00 € Obec Topoľčianky Ivan Plesnivý
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
3850/2024
20,00 € obec Topolcianky Mária Kazíková
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
2024/313-3955
34,00 € obec Topolcianky Mária Mrázová
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
12/2024
0,00 € Obec Tajná Boris Boďo
15. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-190
FNPŠ-Z-2023/001-190
97 020,00 € Obec Štvrtok na Ostrove Fond na podporu športu
15. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 45-2024
NZ č. 45-2024
0,00 € Obec Špania Dolina Rudné bane, š. p.
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 109/02I02-29-V01/2024
1252/B800/2024
489 859,28 € Obec Šarišská Trstená Ministerstvo dopravy SR
15. Júl 2024
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2023/001-97
FNPŠ-Z-2023/001-97
103 807,20 € Obec Svinná Fond na podporu športu
15. Júl 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
110/2024
0,00 € Obec Suchá nad Parnou Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU reg. č. PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FGC8
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR/FGC8
350 138,74 € Obec Streda nad Bodrogom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
020/2024
16,60 € Obec Staškov Ján Janík
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
Z50/2024
1 149,50 € Obec Staškov Janka Kapusňáková
15. Júl 2024
Nájomná zmluva
Z51/2024
802,89 € Obec Staškov Alena Svitková - Kozmetický salón
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Ev. č. 00289
3 609,00 € Obec Stankovany Obec Ľubochňa
15. Júl 2024
zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44114/2024
0,73 € Obec Spišský Štiavnik Chripko Ján
15. Júl 2024
zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44122/2024
0,73 € Obec Spišský Štiavnik Gurová Ľubomíra
15. Júl 2024
zámenná zmluva
OSS-2024-016-JJ
1 207,80 € Obec Spišský Štiavnik Javorský Jozef, Javorská Alena
15. Júl 2024
zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44079/2024
0,73 € Obec Spišský Štiavnik Mičko Jozef
15. Júl 2024
zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44132/2024
0,73 € Obec Spišský Štiavnik Meľová Magdaléna
15. Júl 2024
zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd verejnou kanalizáciou
44113/2024
0,73 € Obec Spišský Štiavnik Chovan Jozef