Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov-výučba-v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 39/STA-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:441
0,00 € PaedDrk Janka Satková, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12. Apríl 2024
Príkazná zmluva
PZ/12/2024
120,00 € PaedDr. Miroslava Fuňáková Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby č.64/2024
ZO_64/2024
0,00 € PaedDr. Mgr. Ivana Kurčinová Turčianske kultúrne stredisko v Martine
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
44/2024
150,00 € PaedDr. Marianna Tothová Centrum kultúry Košického kraja
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby č.60/2024
ZO_60/2024
0,00 € PaedDr. Jana Čvikotová Turčianske kultúrne stredisko v Martine
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 352024
70,00 € PaedDr. Dana Spišáková Gemersko-malohontské osvetové stredisko
12. Apríl 2024
Dodatok č.3 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
2024041101
100,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2851/2024/LSR
29 000,00 € PA&PA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Častá v roku 2024
20/2024, 246/2024-591
0,00 € OZ Častá Obec Častá
12. Apríl 2024
Párová a skupinová akrobacia
24/179
0,00 € OZ CirKusKus Kultúrne zariadenia Petržalky
12. Apríl 2024
Service contract – Zmluva o poskytovaní služieb na podujatie We Will Design – Design Week 2024
2248/2024
0,00 € OXA srl impresa sociale Technická univerzita vo Zvolene
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/3/H
30/2024
60,00 € Oto Zelieska Obec Hronský Beňadik, Mýtne Námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
12. Apríl 2024
Dodatok č.2 k Zmluve č.ZO/2018A14929-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
12/2024
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s materskou školou
12. Apríl 2024
Dodatok č.7 k zmluve č. zo/2018A12282-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
1/2024
1,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Materská škola, Lúčky 14, Holíč
12. Apríl 2024
Zmluva č. ZO/2024ZO23888-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
7/2024
36,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná umelecká škola, Smižany
12. Apríl 2024
Dohoda č. 1
27/2024
1 438,52 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rabčice
12. Apríl 2024
Dohoda č. 2
28/2024
663,72 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Rabčice
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
30/2024
16,00 € ORANGE Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Obec Dolná Súča, Obecný úrad Dolná Súča
12. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
z21/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Korňa
12. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
93/02/2015-03/03/2024-RS
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici