Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
ZoD 2024/05
400,00 € Mgr. art. Ján Kekeli Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09190-Z
SPO-V04-09190-Z
19 000,00 € Mgr. Anežka Majorošová Slovenská agentúra životného prostredia
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04654-Z
SPO-V04-04654-Z
19 000,00 € Mgr. Andrea Sýkorová RSc. Slovenská agentúra životného prostredia
15. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07311-Z
SPO-V04-07311-Z
19 000,00 € MgA. Tomáš Plánka Slovenská agentúra životného prostredia
15. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z1342024
0,00 € MF Centrum s.r.o. ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu.
195_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Krupčík
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu.
194_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Štefánia Mahajová
15. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/304/2024
16,60 € Mestský podnik služieb mesta Medzev Štefánia Palaštová
15. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
724/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Jana Sihelníková
15. Júl 2024
Kontrakt č.NO008418
Ko č.NO008418
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
15. Júl 2024
Dodatok ku KZ 24420016
Dodatok č.2 KZ č.24420016
0,00 € Mestské lesy Bardejov, s. r. o. Lenzing Aktiengesellschaft
15. Júl 2024
Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia
42/24
1 200,00 € Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany Rezort Piešťany
15. Júl 2024
Zmluva o nájme sociálneho bytu
P100292024
0,00 € Mestská časť Košice-Luník IX Arpád Džuga
15. Júl 2024
Zmluva o nájme sociálneho bytu
P120282024
0,00 € Mestská časť Košice-Luník IX Zlatica Gažiková
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 239/2024
Z239/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, sr.o. Alena Kúdelková
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. Z227/2024
Z227/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Martina Bravčeková
15. Júl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 52/2024.
52/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Rozália Kariková
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu
Z238/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Oliver Baláž
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2250/2024
Z250/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Lucia Drábiková
15. Júl 2024
Zmluva o nájme bytu č. Z230/2024
Z230/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Pavel Baláž