Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4246100544
2 233,67 € ŠTEFAN BULKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 22/2024/ŠVPÚ/KE
22/2024/ŠVPÚ/KE
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach Ing. František Vraník - Biofer združenie
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 23/2024/ŠVPÚ/KE
23/2024/ŠVPÚ/KE
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach Biofer s.r.o.
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 24/2024/ŠVPÚ/DK
24/2024/ŠVPÚ/DK
0,00 € Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne ViaJur, s.r.o.
17. Apríl 2024
Zmluva o úvere
11/EKO/HLZ/2024
167 480,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Stará Turá
16. Apríl 2024
Zmluva na krátkodobý prenájom priestorov_ABCedu
48/2024
267,50 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ABCedu a.s.
16. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov_SSM
44/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Stredosloveské múzeum
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov zbierkových predmetov_SSM
46/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Stredosloveské múzeum
17. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
44/2024
0,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Stredoslovenské múzeum
17. Apríl 2024
Dohoda o používaní platobnej karty vydanej Všeobecnou úverovou bankou, a.s. <br>Valuška Juraj
223/2024
0,00 € Štátna pokladnica Nitriansky samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Zmluva o umeleckom hosťovaní
8/2024/ZP
6 000,00 € Štátna opera Divadlo Andreja Bagara Nitra
16. Apríl 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-116/2024
870,00 € Štátna filharmónia Košice Anna Goliašová
16. Apríl 2024
Milan Štalmach - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
00161/2024-PRZ0014/24-00
0,00 € Štalmach Milan Slovenský pozemkový fond
16. Apríl 2024
ZMLUVA č. D-5741/2024 o poskytnutí dotácie
ZOPD 006/2024
500,00 € Športový klub polície Námestovo Mesto Námestovo
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA ČINNOSŤ
296/2024
0,00 € Športový klub Kubínska hoľa Mesto Dolný Kubín
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
732/2024
704,00 € Športový klub Elite Mesto Nitra
16. Apríl 2024
darovanie športových pomôcok
ZŠ1 015/2024-009
0,00 € Športová akadémia MatejaTótha, o.z. Základná škola
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva
22024
0,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
16. Apríl 2024
Dodatok č.1 k ZoD č. 78156/35681/ORaŽP/2022
382/2024
114 336,00 € Špeciálne cestné práce KOREKT spol.s.r.o. Mesto Komárno
16. Apríl 2024
nájom časti parcely č. 934/1
12/2009/LT/11
925,50 € Šlachtič Daniel Mesto Senec