Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000137000 Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2023/2024, č. dohody 107/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 20/2024
1 395,00 € RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2022/2023, číslo zmluvy 82/STT-OUT/KA131
ZML/1/2024/191006/z:196
0,00 € RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov - školenie- v rámci programu ERASMUS+ akad. r. 2023/2024 č. 77/STT-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:195
0,00 € RNDr. Gabriela Repaská, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
26. Február 2024
Darovacia zmluva
15/2024/PRA
300,00 € RNDr. Erika Liptáková, PhD. Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
26. Február 2024
Darovacia zmluva
26022024
310,00 € RNDr. Adrián Harničár Obec Spišská Teplica
26. Február 2024
Kúpna zmluva
KZ26022024
1 550,00 € RNDr. Adrián Harničár Obec Spišská Teplica
26. Február 2024
Darovacia zmluva
DZ26022024
60,00 € RNDr. Adrián Harničár Obec Spišská Teplica
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie Rímskokatolícka farnosť, Soľ
2024/009
0,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Soľ Obec Komárany
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 9/2017/NZ zo dňa 2.5.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.7.2020
00349/2020/OSM 0233/14/2023 (168/9/2024/10)
0,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie,Košice-Šaca Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
LL/10/2024
800,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žilina-Bytčica, Hlavná 632/6 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
017/2024
235,60 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Obec Markušovce
26. Február 2024
Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
56/2024
72 418,20 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme so servisnými službami Číslo 00366/17/010 zo dňa 1.3.2018
17/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € RICOH Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb
26. Február 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/336/I/RUK/OCOZ
8 139,60 € REVAN s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
26. Február 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z153/2024-18
200,00 € Reuben Fowkes Slovenská národná galéria
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-231-00424
24-231-00424
25 000,00 € RESERVA Fond na podporu umenia
26. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy
3 2024
160,00 € RENO-THERM, s. r. o. Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építöipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, Lučenec
26. Február 2024
Kúpna zmluva č. 5/2024
5/2024
410,00 € Renáta Klusková, Ing. Miloš Kluska Obec Vaďovce
26. Február 2024
Zmluva o dielo
092023
18 816,36 € REMU s.r.o. Obec Reca
26. Február 2024
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí sublicencie k používaniu časti projektovej dokumentácie z DSP vypracovanej pre projekt MET-RR, a to konkrétne k používaniu koordinačnej situácii a priečnym rezom v úseku Líš
MAGBO2400018
0,00 € REMING CONSULT a. s. Hlavné mesto SR Bratislava