Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
11/2024
302,98 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Jasenové
12. Jún 2024
Zmluva č. Z-D-2024-000561-00 o úhrade nákladov na vykonanie elektroenergetického zariadenia
81/2024
95 400,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Teplička nad Váhom
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000203607
44 720,00 € Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej, Dončova 7, Ružomberok Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
62/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
12. Jún 2024
Dohoda o odbornej klinickej praxi
Dohoda z 31.5.2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantovej dotácie č. 498/2024
498/2024
1 000,00 € Stredná športová škola Mesto Žilina
12. Jún 2024
ZMLUVA o výpožičke č. 1/2024
ZoVÝP č. 1/2024
0,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Regionálne osvetové stredisko v Komárne - Regionális Művelődési Központ, Komárom
12. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000203277
68 810,00 € Stredná odborná škola, Pruské 294 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Šomlo Štefan
NZ 57/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ing. Štefan Šomlo
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Šinn Peter
NZ 58/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Šinn Peter
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - GaMedic s.r.o.
NZ 59/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy GaMedic s.r.o.
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Német Dávid
NZ 60/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Német Dávid
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Révész Gergely
NZ 61/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Révész Gergely
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Tóth Tibor
NZ 62/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Tóth Tibor
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Ligač Ladislav
NZ 63/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Ligač Ladislav
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Batki František
NZ 64/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Batki František
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Juhász
NZ 65/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Juhász Peter
13. Jún 2024
Nájomná zmluva - Nyéki František
NZ 66/2024
0,00 € Stredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy Nyéki František
13. Jún 2024
Darovacia zmluva
844/2024
150,00 € Stredná odborná škola techniky a remesiel Mesto Čierna nad Tisou
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000201366
80 000,00 € Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu