Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2024
164/2024
340,00 € Zväz skautov maďarskej národnosti Mesto Rimavská Sobota
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06391-Z
SPO-V04-06391-Z
19 000,00 € Zuzana Radočaniová Slovenská agentúra životného prostredia
28. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovca a jeho prípravy pre reprezentáciu a plnenie úloh ŠCP
ŠCP_ZM_ŠCP-269-2024_2024-ŠR
0,00 € Zuzana Nemčoková Športové centrum polície
28. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-322/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
0,04 € Zuzana Masnicová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28. Máj 2024
Nájomná zmluva
SNM-MT-NZ-2024/1561
130,00 € Zuzana Lamošová Slovenské národné múzeum
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
0339/FTF/2024
330,00 € Zuzana Ferenczová Vysoká škola múzických umení
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035203
36,72 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
ZM2035229
146,88 € zuz.art s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Máj 2024
DOHODA č. 047/2024/VV o prenajatí priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
047/2024/VV
1 384,00 € ZUŠ Jána Levoslava Bellu, Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
27. Máj 2024
DOHODA č. 0462024/VV o prenajatí priestorov Domu kultúry a zabezpečení služieb
046/2024/VV
1 384,00 € ZUŠ Jána Levoslava Bellu, Dom Kultúry Liptovský Mikuláš
27. Máj 2024
Darovacia zmluva
21/2024/OMAP/DZ/17
110,00 € ZŠ s MŠ Lazany Národná zoologická záhrada Bojnice
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 10022/2024
10022/2024
0,00 € Zsolt Jóba Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv
17/2024/ZoZDE
0,00 € ZSE Energia,a.s.,Čulenova 6,816 47 Bratislava1 Obec Hronské Kosihy, Hronské Kosihy 61
27. Máj 2024
Darovacia zmluva
201/2024
2 550,00 € ZRRZ-RZ pri Materskej škole-Óvoda Materská škola - Óvoda, Rybárska 1743/8A, Rimavská Sobota
27. Máj 2024
Deponačná zmluva
INE_032/2024
0,00 € Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace ZOO Spišská Nová Ves
27. Máj 2024
Kúpna zmluva č. ZOOKE - 2024/05/13
2024/05/13
0,00 € Zoologická záhrada Košice Mucha Dušan
27. Máj 2024
Kúpna zmluva č. ZOOKE - 2024/05/12
2024/05/12
0,00 € Zoologická záhrada Košice Malucha Miloš
27. Máj 2024
ZMLUVA č.14/2024
14/2024
0,00 € Zoologická záhrada Košice Cafézia s.r.o.
27. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
27.5.2024-1
0,00 € Zoologická záhrada Košice Voda pre klímu-environmentálne technológie o.z.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
929/BJ10/2024
0,00 € Zoltán Szighardt Ministerstvo dopravy SR