Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242800139
423,68 € SIMONA KLÁTIKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1082969
500,00 € Siman Cyril Rozhlas a televízia Slovenska
17. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2023
73/2024
0,00 € Silvia Tánczosová EKO - podnik verejnoprospešných služieb
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09385-Z
SPO-V04-09385-Z
19 000,00 € Silvia Krnáčová Slovenská agentúra životného prostredia
17. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 827
6600001679
0,00 € Silvia Caková MH Teplárenský holding, a.s.
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ/K/2024/01
3 465,00 € Silvester Kolada Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
17. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného vozidla na pracovné cesty
Z0832024
0,00 € Sihelská ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
17. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243565_Z
24 024,00 € SIGI TRADE, s. r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone č.V-140/2024.
INE_147/2024
1 760,00 € Schweitzer és Társa Bt. Mesto Kráľovský Chlmec
17. Máj 2024
Rámcová dohoda - dodanie potravín Vajcia
62/2024/HONSP/VO
1 960,00 € SHP a.s Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi lízingovou spoločnosťou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
15/2024
0,00 € SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. konajúca prostredníctvom organizačnej zložky: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. - organizačná zložka Úrad vládneho auditu
17. Máj 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1219/24
1219/24
0,00 € SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Máj 2024
Rámcová dohoda
Z20243422_Z
38 000,00 € SEGNIS, spol. s r.o. Mesto Nitra
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
49/2024
0,00 € Sea Sky Logistics s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
autorská príprava pre výstavu City Code
Zmluva č. 43/2024/GJKTT
300,00 € Sceránková Pavla Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
17. Máj 2024
Zmluva na zásobníky Tork
HZ_12_2024_ÚR
21,00 € Scandi s.r.o. Zariadenie pre seniorov-Domov dôchodcov Bojnice
17. Máj 2024
Zmluva o dielo 235/2024 - Obnova vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Nová Ves
ZOD_010/2024
36 909,60 € SAROUTE, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
17. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 223/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:714
0,00 € Sára Patassyová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
17. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení športovej prípravy vo VŠC DUKLA Banská Bystrica
VŠC-7-103/2024-M
0,00 € Sára Pacerová Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
17. Máj 2024
Zmluva o službách
Z121/2024-2
7,00 € Samuel Turan Slovenská národná galéria