Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva č. 196/2023 o spolupráci pri tvorbe publicistického dokumentu o Trenčianskom hrade
196/2023
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Carisma tv s.r.o.
29. November 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 38/2023 zo dňa 3.11.2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 38/2023 zo dňa 3.11.2023
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Ing.Miroslav Petrík
28. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/12/19B/35-1
0,00 € TREBAXX s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
29. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/12/19B/54-1
0,00 € TREBAXX s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
28. November 2023
Kúpna zmluva
351262/2023
365,00 € TRANSPETROL, a.s. Bc. Matúš Predajniansky
29. November 2023
Zmluva prezentácie
443
0,00 € TPF group s.r.o. Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
29. November 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru a poskytnutie služieb 7/2023
7/2023
0,00 € TORBIA s.r.o. „CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
035/2023
0,00 € TOP STUDIO Silvia Čulíková Stredná odborná škola obchodu a služieb
28. November 2023
Nájomná zmnluva
24/23
2 880,00 € TOP SERVIS IT s.r.o. Základná škola, Kubranská 80, Trenčín
28. November 2023
Zmluva o praktickej výučbe
3/11/2023
0,00 € Tomášová Jozefína Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detaš. prac. Michalovce
28. November 2023
Kúpna zmluva
Z202313510_Z
750,00 € Tomáš Sádovský Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
29. November 2023
Dodatok ŠR
23/26/059/16-1
0,00 € Tomáš Rohár - BLUE SKY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
28. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS+, akademický rok: 2023/2024, Číslo zmluvy – 2022-1-SK01-KA131-HED-000052822
180040/505/2023
2 063,00 € Tomáš Mušinský Ekonomická univerzita v Bratislave
29. November 2023
Príkazná zmluva
35/2023
200,00 € Tomáš Lukačovič Obec Hronec
29. November 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
2.bVzS-38- 182/2023
13,28 € Tomáš JEŇO Ministerstvo obrany SR
28. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
687/2023
180 522,52 € Tomáš Jalovecký Mesto Lučenec
28. November 2023
Príkazná zmluva podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka
č.7/2023/TS
340,00 € Tomáš Gross Ing. Technické služby mesta Gelnica, Hnilecká 2, 056 01 Gelnica
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych cestných komunikácií a verejných priestranstiev v obci Stráža
12/2023
0,00 € Tomáš Ďurana Obec Stráža
29. November 2023
Dohoda o návšteve rodiny
2.bVzS-EL2/10-1-3-97/2023
2,95 € Tomáš ČELEŠ Ministerstvo obrany SR
29. November 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
099-A.2-SN-46-ZBVB/2023
0,00 € Tomáš Bočkay Železnice Slovenskej republiky