Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2024
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva
300,00 € Slovenská banková asociácia Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
59/2024/M
0,00 € Slovenská asociácia campingu a caravaningu Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
17. Máj 2024
ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ -2023-TCA-26-FI01-42
2024025
950,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
374/2024
293,76 € Slovanet, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1-811179318297
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Mestské lesy v Bratislave
17. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
8/2023
1 065,00 € Slovak Telekom, a.s. „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
17. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
222024
10,90 € Slovak Telekom, a. s. Obec Šiba
17. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
009/2024
989,00 € Slovak Telekom a.s. Základná škola s materskou školou, Letná 14, Nižná Slaná
17. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
2024/27
40,30 € Slovak Telekom a.s. Obec Kúty
17. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
4/2024
0,00 € Slovak Telekom Základná škola, Rudina 443
17. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
52024
0,00 € Slovak Telekom Základná škola, Rudina 443
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
OOCR24012
0,00 € Slnečný Hont Banskobystrický kraj Turizmus
17. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku
Z24/0045
0,00 € Slavomíra Chlebáková Ľubovnianska nemocnica, n. o.
17. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní č. 02/2024
15/05/2024
900,00 € Skupina EXIT Obec Plešivec
17. Máj 2024
Zmluva o účinkovaní č. 05/2024
24/04/2024
250,00 € Skupina DIVERSUM Obec Plešivec
17. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
50/2024
0,00 € SKL MECHANIC s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
17. Máj 2024
Zmluva o prenájme KD
V 3
0,00 € Simona Kytašová Obec Dlhá nad Oravou
17. Máj 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242800139
423,68 € SIMONA KLÁTIKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
ZH1082969
500,00 € Siman Cyril Rozhlas a televízia Slovenska
17. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č.3/2023
73/2024
0,00 € Silvia Tánczosová EKO - podnik verejnoprospešných služieb