Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/184/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Emília KREPERÁTOVÁ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
CRZ/185/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Valéria MESZÁROŠOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/186/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Róbert BALOG
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/187/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Paulina KURUCOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/188/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marián HORVÁTH
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/189/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Anna BLÁGOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/190/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Marián KRIŠTOF
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/191/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Kristína MERAŠICKÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/192/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Monika SAVKOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/195/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Renáta MICÁKOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/194/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Viera KOŽUCHOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/193/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Ján MICIŠIN
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/196/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Rudolf KAZIENKO
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/197/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Estera BADŽOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/198/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Branislav IVANIŠ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/199/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Ing. Eduard BREŽINSKÝ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/200/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Dagmara PULKOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/201/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Silvia JURICOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/204/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Emília KREPERÁTOVÁ
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
CRZ/203/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Adriána SADILEKOVÁ