Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Prenájom hrobového miesta
12/20049999-1/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Ladislav Vajs
13. Jún 2024
Prenájom hrobového miesta
1730/05/09-3/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Anna Smolníková
13. Jún 2024
Prenájom hrobového miesta
1059/01/08-2/2024
39,00 € Technické služby mesta Humenné Zdena Adamkovičová
13. Jún 2024
Prenájom hrobového miesta
3765/04/90-2/2024
114,00 € Technické služby mesta Humenné Anna Smolniková
13. Jún 2024
Prenájom hrobového miesta
973/05/389-2/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Božena Sibertová
14. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/06/4319
3,32 € Technické služby mesta Bytča Podstavková Alena
14. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/06/4320
13,28 € Technické služby mesta Bytča Podstavková Alena
14. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
ZML.2024/01/4321
13,28 € Technické služby mesta Bytča Dudík Jozef
14. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
ZMNK-2024-212-000036
26,38 € Technické služby Brezno Výkup drahých kovov SK s.r.o.
14. Jún 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243469
5893/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
14. Jún 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243470
5894/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
14. Jún 2024
Kúpna zmluva IAD č. 20243466
5892/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene, Vysokoškolský lesnícky podnik Di Mihálik, s.r.o.
14. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-ADU-000204079
71 740,00 € Technická univerzita vo Zvolene Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
13. Jún 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
5238/2024
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Telovýchovná jednotka Slávia Technická univerzita Zvolen
13. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180589
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Orest Tkachuk
13. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180588
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Oleksii Pshenychnyi
14. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170675
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Anna Kuznetsova
14. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180590
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Aliaksei Sakalou
14. Jún 2024
Zmluva na vykonanie kurzu
AOS-IX-48/2024
4 270,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
14. Jún 2024
Zmluva na vykonanie kurzu
2/109001/2024/KURZ (AOS-IX-48/2024)
4 270,00 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika