Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zmluva na nákup mediálneho priestoru
ST-36/2024
175 094,40 € UNIMEDIA, s.r.o. SLOVAKIA TRAVEL
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí účelového príspevku
FP_034/2024
200,00 € Únia žien Slovenska - krajská organizácia Košice Mesto Spišská Nová Ves
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
129/2024/OS
129 572,10 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Prešovský samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva č. 13/2024 o poskytovaní finančných prostriedkov
INE_031/2024
700,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Mesto Spišská Nová Ves
26. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
60/2024
0,00 € Uličiansky Ján Divadelný ústav
26. Február 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/KKTMF/005
300,00 € UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/565/2023/K
2024000754
0,00 € Ujasová Oľga, Ujas Demeter Mesto Košice
27. Február 2024
Rámcová doohoda - UX UI Dizajn
MAGTS2400059
43 200,00 € ui 42 spol. s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
27. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0005 24 00, ktorej predmetom je nájom pozemku registra „C“ KN v k. ú. Dúbravka, parc. č.1244.
088300052400
1,00 € ÚDRŽBA DOMOV s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Február 2024
Kúpna zmluva - Hardvérový generátor jednorazového hesla
114/24
1 320,00 € U-system Slovakia s.r.o. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
26. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
202400156/2024
200,00 € U KOMIŇARA, s.r.o. Mesto Prešov
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia AVD a licenčná zmluva
ZM2034639
4 480,00 € Twinport s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Február 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia AVD a licenčná zmluva
ZM2034643
600,00 € Twinport s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Február 2024
Nájomná zmluva
NZ_350/2024
2 238,00 € Tvrdý Igor, Ing. Mesto Topolčany
27. Február 2024
nájomná zmluva - byty
GEN_080/2024
271,16 € Turza Dušan Mesto Zlaté Moravce
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/330/2023/K
2024000757
0,00 € Turták Marián, Turtáková Eva Mesto Košice
27. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/341/2023/K
2024000769
0,00 € Turták Alexander, Turtáková Iveta Mesto Košice
26. Február 2024
DOHODA O ZRUŠENÍ NÁJOMNEJ ZMLUVY č. 292/2005 (2005000292)
2024000745
0,00 € Tuc Nguyen Van Mesto Košice
27. Február 2024
Dodatok číslo 1 k Nájomnej zmluve na užívanie hrobového miesta číslo 330.
P4-2024
30,00 € Truska Jozef Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
26. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone verejnoprospešných služieb a práce zo dňa 21.02.2023
Z/044/2024
0,00 € Trstenské technické služby - TTS, s.r.o. Mesto Trstená