Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
132/2023/R
6 000,00 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Agentúra AMADEUS, s.r.o.
26. September 2023
Zmluva č.176/2023/TANAP o využití priestoru
EXT_329/2023
0,00 € Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici Mesto Spišská Belá
26. September 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
1632/2023/DM
237,56 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Prešovský samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
2023/09/08
0,00 € SPP, a.s. Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
26. September 2023
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia
1493/23/SPPD/CEZ
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Sliač
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení
INE_079/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Krompachy
26. September 2023
zmluva o dodávke plynu (9107174785)
95 2023 (9107174785)
7,00 € SPP Základná škola Jána Palárika Majcichov
26. September 2023
zmluva o dodávke plynu (9107174786)
96/2023 (9107174786)
5,00 € SPP Základná škola Jána Palárika Majcichov
26. September 2023
Zmluva o dielo
78/2023
156 321,84 € SPORT NITRA s.r.o. Obec Veľké Kostoľany
27. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
720/2023
371,00 € Spoločnosť uctievaných OZ Mesto Šala
26. September 2023
ZMLUVA O DIELO k zákazke č. 233/2023
ZMLUVA O DIELO k zákazke č. 233/2023
11 724,36 € Spojmix plus s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice
26. September 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
660/2023
100,00 € Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava Mesto Rožňava
26. September 2023
Dohoda č. 16 o realizácii odbornej praxe žiakov uzatvorená v zmysle zákona č. 245/2008 Z..z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príp
93/2023
0,00 € Spojená škola, Masaryková 24, 080 01 Prešov Krajské múzeum v Prešove
26. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 6/2023
6/2023
353,53 € Spojená škola Odborárska 2, Košice Mestská časť Košice - Sever
26. September 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení OV v ČOV
1465
0,00 € Spodniaková Jana Obec Lieskovec
26. September 2023
Kúpna zmluva č.: CPS-2023/000062-004
CPS-2023/000062-004
62 956,16 € SPM - Security Papers, s. r. o. Centrum polygrafických služieb
26. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 222082023
ZSDrab-0068/2023-006
1 158,11 € SPLASH INTERNATIONAL Moyzesova 1025/48 040 01 Košice-Staré mesto Základná škola, Drábova 3, Košice
26. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
622/2023
500,00 € SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
26. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
52/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota
26. September 2023
Zoznam živo predvedených hudobných diel
53/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota