Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
9.
August
2022
hromadná licenčná zmluva č.VP/22/39024/020
22500215
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam K 13 - Košické kultúrne centrá
9.
August
2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/07259/001
0,00 € SOZA Obec Kotmanová
9.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
30/08/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Radoslav Toráč
9.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
31/08/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Radoslav Toráč
9.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
32/08/2022
14,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Zlatica Bacharová
9.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
33/08/2022
30,80 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Ján Náhlik
9.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
34/08/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Martin Kožík
9.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
35/08/2022
54,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Ján Bošák
9.
August
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
36/08/2022
30,80 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Zdeněk Hrušecký
9.
August
2022
Dohoda o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soicálenj služby v zariadeni Sociálny dom ANTIC, n.o. Bardejov
Zmluva 2022-056
1 750,00 € Sociálny dom ANTIC, n. o. Bardejov Obec Šarišské Michaľany
9.
August
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBS5
KŽP-PO4-SC411-2019-61/CBS5
69 945,93 € Social. Trans, n. o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10.
August
2022
Dodatok č. 1 k ZM č. 450 o nájme hrobového miesta
456/2022
7,00 € Smolková Mária Obec Zákamenné
10.
August
2022
Dodatok č. 1 k ZM č. 455 o nájme hrobového miesta
457/2022
2,00 € Smolková Mária Obec Zákamenné
10.
August
2022
Zmluva číslo 1502/2022 o prenájme miesta na pohrebisku
462/2022
7,00 € Smolková Jana Obec Zákamenné
10.
August
2022
Zmluva číslo 1501/2022 o prenájme miesta na pohrebisku
461/2022
7,00 € Smolková Jana Obec Zákamenné
9.
August
2022
nájom za hrobové miesto
0559/310/2022
40,00 € Služby mesta Piešťany Škývarová Dagmar
9.
August
2022
nájom za hrobové miesto
0560/310/2022
45,00 € Služby mesta Piešťany Krištofík Tomáš Ing.
9.
August
2022
nájom za hrobové miesto
0556/310/2022
45,00 € Služby mesta Piešťany Janechová Zuzana
9.
August
2022
nájom za hrobové miesto
0562/310/2022
90,00 € Služby mesta Piešťany Piršelová Daniela
9.
August
2022
nájom za hrobové miesto
0557/310/2022
45,00 € Služby mesta Piešťany Medová Jozefína