Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
22/2023
0,00 € Studnica, n.o. Obec Šišov
26. September 2023
Zmluva č. 14/2023 o nájme nebytových priestorov-športové aktivity v boxe a bojových športoch pre deti a mládež
39/2023
1,00 € Strong Sport Arena Základná škola Jána Zemana Nová Baňa
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
14092023
0,00 € Stredoslovenskná energetika, a.s. Obec Banská Belá
26. September 2023
Číslo zmluvy: 323041040
INE_107/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Lehota pod Vtáčnikom
26. September 2023
Číslo zmluvy: 323041053
INE_105/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Lehota pod Vtáčnikom
26. September 2023
Číslo zmluvy: 323041041
INE_106/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Obec Lehota pod Vtáčnikom
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
103
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Obec Želovce, Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
104
25,00 € Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina Obec Želovce, Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
33/2023
1,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Klin
26. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310190_Z
170 351,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
24ZSS6218645000M
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Beluj
26. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
9004738312
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Dolná Lehota
26. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
26/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. OBEC SUCHÁ HORA
26. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
224/2023/OSMM
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Krupina
26. September 2023
Smlouva o zajištění akce č. 105/2023
17/2023/SOSDZA-49
0,00 € Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, přispěvková organizace Stredná odborná škola dopravná
26. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva
95,00 € Stredná zdravotnícka škola Mesto Michalovce
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri poskytovaní praktického vyučovania
141_2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
26. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
259/2023
0,00 € Stredná športová škola Obec Nededza
26. September 2023
Prevod správy hnuteľného majetku - Vŕtačka stĺpováGCOD2
Zmluva č. 74/4/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
26. September 2023
Prevod správy hnuteľného majetku - Spodná fréza FRMUP; Nožnice tabuľové NTP 100/1,25; Vŕtačka V3; Pásová brúska BPT 2
Zmluva č. 75/4/2023
0,00 € Stredná priemyselná škola, Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja