Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Nájomná zmluva ÚZ ŠDaJ STU č.9707/0001/24
9707/0001/24
3 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave KMVK s.r.o.
27. Február 2024
Záväzný prísľub na vystavenie bankovej záruky
06/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Spišské Hanušovce
27. Február 2024
Poskytnutie produktu Komunal v kombinácií nasledujúcich bankových produktov
07/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Spišské Hanušovce
27. Február 2024
Zmluva o balíkovom účte
13/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Gáň
27. Február 2024
Zmluva o elektronickej službe Business 24
14/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Gáň
27. Február 2024
Rámcová zmluva Treasury
15/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Gáň
27. Február 2024
Zmluva o prevode správy č. 3/2023
348/2023-2060-2063
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA, správca majetku štátu: Slovenská správa ciest SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
27. Február 2024
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2023/32-027
0,00 € Slovenská republika v zast. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kátlovce
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
UVTOS-02469/35-SU-2023
0,00 € Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
27. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. KHRZ_ZA_VO_352-075/2023
ID 12/2024
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Beňadovo
27. Február 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-VO-48/2024
KRHZ-BA-VO-48/2024
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rovinka
27. Február 2024
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
V/1474/2013 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní poštových služieb č. VO1-2023/000195-004
SVS_ZM_9_2024_204
2 500 000,00 € Slovenská pošta, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
27. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
272/2024 info
1 708,60 € Slovenská pošta, a. s. Ing. Milan Gall
27. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
265/2024 info
803,83 € Slovenská pošta, a. s. Norbert Jerguš
27. Február 2024
Zmluva o dielo
NI/1-66/2024/SPU
19 500,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mesto Nové Zámky
27. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 584/2004/SPU
NI/1-92/2024/SPU
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre NONADENT, s.r.o.
27. Február 2024
Dohoda o prenechaní finančnej ceny v súťaži "Podpor svoj odbor"
7/2024
0,00 € Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora Stredná odborná škola, Pruské 294
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii podujatia
5/2024/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Veľvyslanectvo Kazašskej republiky v Slovenskej republike
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke knižničných dokumentov
2024/15/00
0,00 € Slovenská národná galéria Štátna vedecká knižnica v Košiciach