Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Dohoda č. 01279/2024-PNZ -P40548/23.01 o ukončení NZ - Daniel Šiket
01279/2024-PNZ -P40548/23.01
0,00 € Šiket Daniel Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
24071703 - 2
20,00 € Šedivý Marek Mesto Šaštín-Stráže
17. Júl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1243200018
2 666,36 € ŠAMO TRANS S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ochodnica v roku 2024.- SZZ Ochodnica
9/2024
500,00 € SZZ Ochodnica Obec Ochodnica
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 16/03/25/2024
004896/2024/LSR
0,00 € SY a JA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
17. Júl 2024
Oprava porúch a prepadov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda
1229/6170/2024
210 281,33 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
17. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 56/2023 - práce naviac a menej prác
83/2024
105 670,18 € Swietelsky-Slovakia s.r.o. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja
18. Júl 2024
Zmluva o reklame a propagácii

3 000,00 € SVF marketing, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
9515950
1 250,00 € Svätojurský vinohradnícky spolok Malé Karpaty
17. Júl 2024
Zmluva o výpožičke
POZ 413/2024
118 214,15 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 128/2024-2/1.3.2
100 000,00 € Super film s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
0,00 € Súkromná základná škola Národný inštitút vzdelávania a mládeže
18. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť"
24/31/054/2485
0,00 € STYLE solárium, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
Z202441
300,00 € STYK SERVIS, s.r.o., Ružová 9, 974 01 Banská Bystrica Obec Vlkanová, Obecný úrad, Matuškova 53, 976 31 Vlkanová
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
35/2024
28 913,92 € STYK SERVIS, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
17. Júl 2024
Zmluva o vykonaní reklamy
213/2024/OFSD
1 000,00 € StropTel spol. s r.o., Ciolkovského 1270/1, 091 01 Stropkov Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
1276/BJ10/2024
0,00 € Stroll, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
18. Júl 2024
Zmluva o výpožičke mot.vozidla
83/2024
0,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Stredoslovenská galéria
17. Júl 2024
Oznámenie o ukončení zmluvy
122/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Klokočov
17. Júl 2024
Dohoda o spolupráci č. Z-D-2024-000833-00
OU-2024/066
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Tomášovce