Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva o propagácii
2022/1061
1 000,00 € Telovýchovná jednota SLOVAN Priepasné Trenčiansky samosprávny kraj
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
646/2022
598 713,22 € Technické služby Senica, a.s. Mesto Senica
30. September 2022
Zmluva o nájme dráh plaveckého bazéna
377/22
0,00 € Technické služby Mesta Tvrdošín Mestský plavecký klub Tvrdošin
30. September 2022
Zmluva o poskytnutí služby: odobratie a prevzatie neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu.
VHÚ-44-59/2022
0,00 € Technické služby mesta Svidník Vojenský historický ústav
30. September 2022
Zmluva o odovzdaní revitalizácie komunikácií do správy TaZS
20220744
1 673 683,31 € Technické služby mesta Michalovce Mesto Michalovce
30. September 2022
Zmluva o výkone prác a poskytnutí služieb na zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
4
50,40 € Technické služby mesta Levoča Lesy mesta Levoča, s.r.o.
30. September 2022
2012/321
2012/321
0,00 € Technické služby mesta Humenné Blašková Mária
30. September 2022
79/2022
79/2022
0,00 € Technické služby mesta Humenné Dendešová Lýdia
30. September 2022
4035/05/91
4035/05/91
0,00 € Technické služby mesta Humenné Barnová Silvia
30. September 2022
Zmluva o výkone správy č. 25/2022/SMM
344/ZML2022
0,00 € Technické služby mesta Giraltovce Mesto Giraltovce
30. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 202201063
61/2022
50,00 € Technické služby mesta Dobšiná Marek Klementík
30. September 2022
Zmluvná objednávka služieb
ZMHD-2022-215-000001
0,00 € Technické služby Brezno Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny
30. September 2022
Kooperačná zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu
APVV-21-0312 (kooperačná zmluva 2)
158 782,00 € Technická univerzita v Košiciach Schrack Technik s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o využití programu akcelerácie podnikania inkubátora TUKE
378/190120/2022-ATYP
0,00 € Technická univerzita v Košiciach SmartCity Group s. r. o.
30. September 2022
Zmluva o poskytnuti služieb
P-104-0014/22
255 600,00 € Technická univerzita v Košiciach Slovenská inovačná a energetická agentúra
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní vývojovej podpory APV a servisných služieb
06/2022
2 290,00 € TatraSoft Group s.r.o. Slovenská stavebná inšpekcia
30. September 2022
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy
06/22
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Materská škola, Školská 231/2, Huncovce
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 55951/2022
55951/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Kokošovce
30. September 2022
Rámcová kúpna zmluva číslo: 6367/2022
7/2022
0,00 € Tatranská mliekareň a. s. Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad
30. September 2022
Zmluva o bežnom účte SK82 1100 0000 0029 4413 2843
821100000000294413 2843
0,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky