Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2022
Zmluva o výkone správy č. 179/2022
499/2022
8,00 € Stavebné bytové družstvo Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 2022/2
Zmluva o dielo č. 2022/2
32 345,76 € STAVA, s.r.o. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
24.
Jún
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/30/054/378
3 668,16 € STAV PLAY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
24.
Jún
2022
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SCKM-79-8/2022
14,52 € Stanislav ŠIMEK Ministerstvo obrany SR
24.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní č. 20a/2022
020a/2022
149,70 € Stanislav Kubinec Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
69827
3 400,00 € Stanislav Kriváň, Ľudmila Kriváňová Slovenská inovačná a energetická agentúra
24.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-9143/2021-180
20 000,00 € Stanislav Juhaniak Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
24.
Jún
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-24/2022/Most pri Bratislave/1949/SO-513/4814
405,02 € Stanislav Hulín/Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Jún
2022
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-003/2022/SSD/614-00/Likavka/0920/Geoplán
7,28 € Stanislav Bakoš Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_2332022
14,00 € Staneková Alžbeta Mesto Spišská Belá
24.
Jún
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/41/054/433
3 842,80 € STAFIX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
Jún
2022
Zamestnávateľská zmluva
086/2022/TnUAD
0,00 € Stabilita, d.d.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24.
Jún
2022
Zmluva o dielo
10-05-2022
0,00 € STABAC spol. s.r.o. Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným
24.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 10.05.2022
10-05-2022/1
0,00 € STABAC spol. s.r.o. Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii, s ručením obmedzeným
24.
Jún
2022
Dohoda o urovnaní majetkovej ujmy - líniová stavba - cesta vo verejnom záujme "1/68 Plavnica, preložka cesty"
169/6353/NZ-2022
20,01 € SR-Slovenská správa ciest Obec Plavnica
24.
Jún
2022
Zmluva o krátkodobom nájme pozemku č. 66/2022/N
66/2022/N
5 704,80 € Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy TEO catering, s.r.o.
24.
Jún
2022
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č.49/OMaVS/2022
2022/505-HM
0,00 € Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Ministerstvo obrany SR
24.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
20062022
0,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Stredná odborná škola Strojnícka
24.
Jún
2022
Zmluva na dodávku pitnej vody
159/2022
0,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. DIVKO, s.r.o.
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hnuteľných vecí - Prengo Cup
187/2022
84,50 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Klub sálového futbalu Športový klub Prednádražie Trnava