Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o dielo č.
56/2023
67 748,74 € UNISTAV spol. s r.o. Obec Popudinské Močidľany
29. November 2023
Poistná zmluva
390-500-2023
6 480,00 € UNIQUA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenský hydrometeorologický ústav
28. November 2023
Poistná zmluva PC projekt
9460065082
40,00 € Uniqua Odborné učilište internátne, Valaská
28. November 2023
Firma & Ochrana
9260206415
0,00 € UNIQA, pojišťovna, a.s. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola
29. November 2023
Poistná zmluva č. 8100088523
8100088523
7 668,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Základná škola s materskou školou, SNP 5, Uhrovec
29. November 2023
Nová poistná zmluva
8100088517
93,26 € UNIQA pojišťovna, a.s. Základná škola, Gorazdova 1319/6, Bánovce nad Bebravou
29. November 2023
Poistná zmluva
PZ č. 9127004681
766,28 € UNIQA poisťovňa a.s. Základná umelecká škola, Rakúsy 33
28. November 2023
Dodatok č. 1 k zamestnávateľskej zmluve
EXT_094/2023
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Hamuliakovo
29. November 2023
Poistná zmluva miešací voz, drvič, preosievač
8100088540
3 349,66 € UNIQA Mikroregión 11 PLUS
29. November 2023
Poistná zmluva - nakladač
8100088542
1 237,58 € UNIQA Mikroregión 11 PLUS
28. November 2023
Rámcová dohoda (L pre urogenit.trakt a pohlavné horm., systémové hormon.liečivá s výnimkou pohl. horm., inzulínov a kortikosteroidov)
3752/183/2023
624,88 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
28. November 2023
Rámcová dohoda (periférne vazodilatanciá, betablokátory, blokátory kalciového kanála, liečivá s účinkom RAS, hypolipidemiká)
3753/184/2023
11 904,52 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
29. November 2023
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
92023
30,48 € Union, a.s. Obec Nižné Repaše
29. November 2023
Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve
Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve
1 803,78 € Union zdravotná poisťovňa,a.s Obec Dolný Ohaj
28. November 2023
Dodatok č.3 k Poistnej zmluve
Dodatok č.3 k Poistnej zmluve
1 681,68 € Union zdravotná poisťovňa,a.s Obec Dolný Ohaj
28. November 2023
Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel
78901338
605,92 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
28. November 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
72902363
200,00 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
28. November 2023
Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
78901366
200,00 € Union poisťovňa, a.s., Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov
28. November 2023
PZP - poistenie zodpovednosti za škodu spôsoben prevádzkou motorového vozilla
341/2023
1 260,00 € Union poisťovňa, a.s. Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
28. November 2023
dodatok k poistnej zmluve
11-4-16314 - 1
1 247,55 € UNION poistovňa, a.s. Obec Veľké Ludince