Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o odbere elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z malého zdroja ...
SSE MZ 011/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Čekovce
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
140/2024
210,60 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Nededza
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
332/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. MESTO DETVA
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202404-ZoPZO-1352
LMRZ 38/2024
0,00 € Stredoslovenská Distribučná a.s. Liptovské múzeum
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k určení výučbového zdrav.zariad.SZŠ
46/2024
0,00 € Stredná zdravotnícka škola DK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
24. Máj 2024
Nájomná zmluva
Z37/2024
180,69 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom
24. Máj 2024
prenájom nebytového priestoru - bazén
34/2024
0,00 € Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola Stredná odborná škola priemyselných technológií
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
32/2024/SOŠOaSDK/2
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí praktickej prípravy žiaka
45/2024
0,00 € Stredná odborná škola lesnícka Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.
24. Máj 2024
Zmluva o úhrade nákladov spojených s prevádzkou volebných miestností pri dočasnom užívaní priestorov a technického vybavenia
EXT_032/2024
243,28 € Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho, Grešáková I, Mestská časť Košice - Staré mesto
24. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 2/2024
127/2024
300,00 € STOP TIME EV s.r.o. Obec Fiľakovské Kováče
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu-V. Clementisa 83, číslo bytu 40
133/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Jitka Kačová, Ján Kačo
24. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu-Františkánska 24, číslo bytu 23
134/2024
0,00 € STEFE Trnava, s.r.o. Martina Dudoková, Lukáš Cyprich
24. Máj 2024
DOHODA O UZNANÍ DLHU A POVOLENÍ SPLÁTOK č.2024/69821
2024/69821
1 290,00 € Stefan Petković Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/10/19B/6-1
0,00 € STAVJAM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
24. Máj 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
91 412,51 € Stavenisko s. r. o. Základná škola sv. Cyrila a Metoda
24. Máj 2024
ZMLUVA č.: 8/1000216139 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000216139
0,00 € STARÁ HUSITSKÁ 2 s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o nájme trhového miesta
ZML_154/2024
50,00 € Stanislava Novisedláková Mesto Kysucké Nové Mesto
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00377-Z
SPO-V05-00377-Z
22 800,00 € Stanislav Sopko Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2024
Účelom zmluvy je realizácia umeleckého výkonu
MAGTS2400152
80,00 € Stanislav Peregrin Hlavné mesto SR Bratislava