Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
30201/NZ-026/2022/Bitarová/0166/DPP/336-00/1
10,24 € Vladimír Klimik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
71580
3 141,00 € Vladimír Kerbčár, Monika Kerbčárová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zámennej zmluve zo dňa 16.06.2020
124/6037/2022
0,00 € Vladimír Karabinoš, Jana Karabinošová - Železničná 141/40, Samuel Bednarčík - Železničná 144/32 Obec Veľká Lomnica
30.
Jún
2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
30201/ZoVB-087/2022/Chmiňany/1318/SO 510-00/542
19,57 € Vladimír Kacvinský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
30.
Jún
2022
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
22/12/059/40
8 225,50 € Vladimír Hlohovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
30.
Jún
2022
Zmluva č.6/2022 o dodávke pitnej vody
22/2022
0,00 € Vladimír Gábor Obec Rakúsy
30.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
1/2022
11 199,38 € Vladimír Fizik - Izolstav Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
30.
Jún
2022
Nájomná zmluva
30201/NZ-006/2022/Bitarová/0166/DPP/335-00/1
5,86 € Vladimír Dubovický Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
Jún
2022
Darovacia zmluva
CRZ
0,00 € Vladimír Drnda Obec Povina
30.
Jún
2022
Darovacia zmluva
72/200/2022
72,00 € Vladimír Baláž Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
29.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 67/2642/8D/202/2020
67/2642/8D/202/2020
0,00 € Vladena Bartošová Rihárová, Denis Bartoš Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o .
29.
Jún
2022
Zmluva o dielo
22966-5/2022-BA
64 606,70 € VK-KLIMASERVIS, s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
29.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2102003
595,00 € Vitek Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Jún
2022
Zmluva o nájme
767/2022
0,00 € VITANERV s.r.o. Poliklinika Tehelná, a.s.
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1105/BC00/2022
286 200,00 € Visit Košice Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29.
Jún
2022
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
Zmluva o udelení licencie
0,00 € VIS Slovensko, s.r.o Obec Nový Ruskov
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 180/2022/HM
180/2022/HM
23,00 € Viola Golánová Mesto Štúrovo
29.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č.8/2022
8/2022
900,00 € Vinohradnícky spolok Streda nad Bodrogom Obec Streda nad Bodrogom
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
70156
1 500,00 € Vinczeová Alžbeta r. Tóthová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
Jún
2022
Rámcová dohoda na dodávku potravín
RD_015/2022
0,00 € Villa Ursi, s.r.o. Správa školských zariadení v Spišskej Novej Vsi