Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
NZ_044/2022
25,00 € Slovenská Organizácia MMA Základná škola
25.
Jún
2022
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
43 / 2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Zemplínska Teplica
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
44 / 2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Zemplínska Teplica
25.
Jún
2022
výmena školského mobilného telefónu
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola
25.
Jún
2022
zmeny dojednaných podmienok - Zmluva o dielo Asfaltovanie
466/2022
31 982,71 € Skanska SK a.s. Mesto Žiar nad Hronom
25.
Jún
2022
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu č. 2/2022
20220334/2022
0,00 € SENIRES, n.o. Mesto Ružomberok
25.
Jún
2022
Darovacia zmluva - finančný dar
5/2022
57,00 € Roman Hrnčár MŠ Výčapy-Opatovce
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. Z20225336_Z
OK/0672/2022
420,00 € RIZNER s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. Z20225334_Z
OK/0673/2022
300,00 € RIZNER s. r. o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa uznesenia č. 26/2022 zo zasadnutia OcZ dňa 23.5.2022
2022/06/03
0,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Obec Šarišské Dravce
25.
Jún
2022
Zmluva o reklame
ZOU0502022
500,00 € RENOVIA, s. r. o., Lieskovská cesta 488, 96221 Lieskovec Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľká Lehota 2022 - C-KN č. 822/1, 822/2
45/2022
31 897,54 € RENOVIA s.r.o. Obec Veľká Lehota
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
9/2022
630,00 € Ptičie PhDr.Viliam Bielovský a manž. Simona
25.
Jún
2022
Zmluva podľa §51 a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
2022/6-3
0,00 € PSU v Lesnici Obec Lesnica
25.
Jún
2022
Zmluva o Municipálnom úvere-Univerzal
22/020/19 -Dodatok č.1
30,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Malčice
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AQC1
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Stará Huta
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke zbierkového predmetu č. 41/2022
ZoV č. 41/2022
0,00 € Považské múzeum Dubnické múzeum, mestská rozpočtová organizácia
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení investičných práv a záväzkov stavby " Považská Teplá - splašková kanalizácia"
480/2022
0,00 € Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pohorelá rok 2022
ZOPD_004/2022
4 950,00 € Pohorelá Vedno Obec Pohorelá
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
24062022
1 870,54 € PharmDr. Stenchlak Rudolf Obec Skalité