Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
839639008-4-2021-ZOBZ BA138/2021/0807001-Oz
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
30.
November
2021
KÚPNA ZMLUVA
863220-116/2021/SM-Bu
12 125,00 € Železnice Slovenskej republiky Michal Dovala a Hana Dovalová
29.
November
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
19130PP60006/21
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Roland Böjtös
30.
November
2021
KÚPNA ZMLUVA
855774-111/2021/SM-Vi
9 484,80 € Železnice Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62058/21
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Roland Böjtös
30.
November
2021
Nájomná zmluva č. 827 118 204-1-2021 -NZP
827 118 204-1-2021 -NZP
76,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Oliver Lazorčák
30.
November
2021
Nájomná zmluva č. 827 118 203-1-2021 -NZP
827 118 203-1-2021 -NZP
84,00 € Železnice Slovenskej republiky MUDr. Peter Krcho , Marcela Krchová, r. Kimličková
29.
November
2021
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
19130PP60003/21
0,00 € Železnice Slovenskej republiky DV-Stav Zbehy s.r.o.
29.
November
2021
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 827 118-002-1-2018-DUNZ
827 118-002-1-2018-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Fedor
30.
November
2021
KÚPNA ZMLUVA
98/2021/SM/CMV-Au
1 921,00 € Železnice Slovenskej republiky Dániel Pólya a Alexandra Pólya
30.
November
2021
Zmluva o nájme bytu 100451010-1-2021-ZNB
100451010-1-2021-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ondrej Pavlanský
30.
November
2021
Zmluva č. 4/2021-KE o styku s vlečkou
4/2021-KE
749,86 € Železnice Slovenskej republiky Chemko, a.s. Slovakia
30.
November
2021
Zmluva o nájme bytu 613950535-1-2021-ZNB
613950535-1-2021-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Bc. Svetlana Procházková
29.
November
2021
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 827 118 1035-1-2015-DUNZ
827 118 1035-1-2015-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Alexander Hajduk
29.
November
2021
Dohoda o uznaní dlhu č. 827 118 206-1-2021 - DUD
827 118 206-1-2021 - DUD
362,54 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Zbojovský
30.
November
2021
Dohoda o uznaní dlhu č. 810 649 128-2-2021 - DUD
810 649 128-2-2021 - DUD
19,43 € Železnice Slovenskej republiky Lukáš Šubín
29.
November
2021
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
826812-001-2-2021
280,00 € Železnice Slovenskej republiky Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
29.
November
2021
Nájomná zmluva č. 865478002-4-2021-NZP
865478002-4-2021-NZP
332,64 € Železnice Slovenskej republiky STAREK Transport s.r.o.
30.
November
2021
KÚPNA ZMLUVA
859371-110/2021/SM-Vi
159 840,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
30.
November
2021
Nájomná zmluva č. 827 118 202-1-2021 -NZP
827 118 202-1-2021 -NZP
72,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Jaroš