Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D56007202/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
17. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D56000202/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. U. S. Steel Košice, s.r.o.
17. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12068808/8
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
17. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12068807/7
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
17. Jún 2024
POZ - dodatok
002/2024-2/1-0080376701
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
17. Jún 2024
POZ - dodatok
078/2024-7/1-0080380701
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ČD Cargo Logistics, a.s.
17. Jún 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D560056
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. iCargo, s.r.o.
17. Jún 2024
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku
1110/06-2477/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Poľno SME, s.r.o.
17. Jún 2024
POZ
113/2024-6-0000803941
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. IKEA Industry Slovakia s.r.o. odštepný závod Malacky Boards
17. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12083303/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
17. Jún 2024
Dodatok k DoC-vývoz
0012108201/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
17. Jún 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12043901/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TRANSA Spedition GmbH Magyarországi Fióktelepe
17. Jún 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 874604554-4-2013-DUNZ
253/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva č. 9/2024 o prístupe k železničnej infraštruktúre
9/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť
17. Jún 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 21.06.2016 ev. č. budúceho povinného z vecného bremena: 822 256 087-8-2016
Dodatok č. 4
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17. Jún 2024
Dohoda o ukončení Dohody č. 3745T0057/09
3745T0057/09
0,00 € Železnice Slovenskej republiky OSIVEX ZÁHRADKÁR, s.r.o.
18. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
801062041-3-2024-VB
659,05 € Železnice Slovenskej republiky Stredoslovenská distribučná, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva (dohoda) na nákup elektriny č. 091200P8105/24
091200P8105/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva (dohoda) na nákup elektriny č. 091200P8108/24
091200P8108/24
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
17. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy, Dodávateľská s CRZ - dodatok č. 000001
2561TE3749/16/1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.