Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03833-Z
SPO-V03-03833-Z
19 000,00 € Radovan Bugáň Slovenská agentúra životného prostredia
3. December 2023
Zmluva o prenájme šk. telocvične č. 8/23
26/2023
16,00 € Radoslav Grešák Základná škola s materskou školou Chminianska Nová Ves, Školská 28, 082 33 Chminianska Nová Ves, IČO 37876791
4. December 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-1399/2023
129 234,90 € PREFER, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2023/00092
281
12,00 € Oľga Huleniová Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
2021191953
0,00 € Obecný úrad Biely Kostol Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
N20231130002
0,00 € Obec Vlčany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. December 2023
Zmluva o nájme kultúrneho domu
OCU/2023/S17/E848
0,00 € Obec Telince, Hlavná 105, 951 61 Telince Marcela Rácová
3. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Socovce
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Socovce
600,00 € Obec Socovce Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. ZML.2023/00104
2023/00104
24,00 € Obec Radobica Rudolf Kmeť
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
2021162770
0,00 € Obec Opatovce nad Nitrou Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o úvere č. 300/460/2023
300/460/2023
844 080,00 € Obec Nitrianske Rudno Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Nájomná zmluva
120/2023
0,00 € Obec Matúškovo Dávid Felsőczy
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
2020623231
0,00 € Obec Lenartov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
2021162704
0,00 € Obec Lazany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
3. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Obec Laskár
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí - Obec Laskár
480,00 € Obec Laskár Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
2021171339
0,00 € Obec Čelovce Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-362-02077
23-362-02077
4 400,00 € Nezisková organizácia NEO Fond na podporu umenia
4. December 2023
Darovacia zmluva
34/2023
235,74 € Nestlé Slovensko s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Žitavce
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
2196/AJ00/2023
351 293 151,56 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
MVMCEESK00187G2023
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Spojená škola, Dobšiná