Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
123/24
130,00 € Tibor Verzál Mesto Tvrdošín
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242410_Z
5 670,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
15. Apríl 2024
Zmluva o výkone supervízie
17CDR/2024
0,00 € ThDr. Jozef Brenkus, PhD. Centrum pre deti a rodiny Poprad
15. Apríl 2024
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov
0,00 € TextilEco, a. s., organizačná zložka Obec Čachtice
15. Apríl 2024
Dohoda o ukončení zmluvy
033/2018/ukončenie
0,00 € TextilEco a.s., Panenská 24, 81103 Bratislava Obec Chynorany, Obecný úrad CHYNORANY, Cintorínska 45/1, 956 33
15. Apríl 2024
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva
30803/DoNOVP-135/2024/Barca/1665/SO615-00.EXT/3086
122,15 € Terézia Spišáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
254/2024
906,25 € Terézia Lešňovská Obec Bziny
15. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu
OcÚRák-124/2024
970,00 € Terézia Gregušová Obec Rákoš
15. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou OV v šk.roku 2023/2024 č.11/STV
027/2024
0,00 € TERA.SK Stredná odborná škola stavebná
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva - Dacia duster
24 959,00 € Tempus - Car s.r.o. MEPOS SNV s.r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
76/2024
1 500,00 € Telovýchovná jednota IOAN 1209, Družstevná 48, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
77/2024
750,00 € Telovýchovná jednota IOAN 1209, Družstevná 48, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Ivanka pri Dunaji, Moyzesova 1450/57, Ivanka pri Dunaji
15. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
2024/05
0,00 € Telecvikári.sk o. z. Základná škola s materskou školou
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
18/2024
43 500,00 € TEKRO Nitra, s.r.o. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0022
P0022
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Juraj Henriczy
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0029
P0029
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Miriam Kuviková
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0293
P0293
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Karol Bielik
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0294
P0294
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Milan Zachar
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta P0295
P0295
0,00 € Technické služby Poltár, s.r.o. Marta Palíková
15. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájmu
139/24
0,00 € Technické služby mesta Revúca, Terézie Vansovej 1231/23, Revúca Bytové hospodárstvo, s. r. o., T. Vansovej 1231/23, Revúca