Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Rámcová zmluva
13/2023
6 906 210,00 € T+T, A.Kmeťa 18, 1001 Žilina Obec Stráňavy
1. December 2023
Rámcová zmluva o zbere a preprave komunálneho odpadu
EX-2023-027
6 906 210,00 € T+T, a.s. Obec Varín
1. December 2023
Zmluva č. 78/2023/SMM o nájme bytu
396/ZML2023
225,00 € Švač Peter Mesto Giraltovce
1. December 2023
Zmluva o nájme internet
5522/1
0,00 € ŠURANY,NET s.r.o. Materska škola, Mostná 1, Šurany
1. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313662_Z
132,00 € ŠTÝL EU s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
1. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313724_Z
205,41 € ŠTÝL EU s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
1. December 2023
ZMLUVA č. 5 2023 031 o nájme nebytových priestorov
5 2023 031
480,00 € Štúdio Mestského divadla Žilina o.z. Mestské divadlo
1. December 2023
Zmluva č. 2 2023 016 o usporiadaní divadelného predstavenia – Mikulášska rozprávka
2 2023 016
0,00 € ŠTÚDIO MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA O. Z. Mestské divadlo
1. December 2023
Mandátna zmluva
09/2023
8,00 € Štúberová Janka OBEC Polomka s.r.o.
1. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3829
30,00 € Štefan Urbán Mesto Šahy, Hl. námestie 1
2. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
3832
6,65 € Štefan Tamás Mesto Šahy, Hl. námestie 1
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu č. 8/2023
63/2023
281,05 € Štefan Salaj Obec Divinka
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2178-Z
SPO-V01-2178-Z
5 202,08 € Štefan Očkaj Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4234701278
1 303,02 € ŠTEFAN HAMZA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1892-Z
SPO-V01-1892-Z
6 230,70 € Štefan Barták, Daniela Bartáková Slovenská agentúra životného prostredia
1. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov_SZUŠ Hiadeľ
151/2023
75,00 € Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Súkromná základná umelecká škola Hiadeľ
1. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o príjmovom účte - dobropis
Dodatok č. 2 k Zmluve o príjmovom účte
0,00 € Štátna pokladnica Spojená škola, Spišská Nová Ves
1. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o príjmovom účte - prenájom, škd
Dodatok č. 2 k Zmluve o príjmovom účte
0,00 € Štátna pokladnica Spojená škola, Spišská Nová Ves
1. December 2023
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PODNÁJME
Z-338/2023
730,00 € Štátna filharmónia Košice Jantárový štvorlístok, o.z.
1. December 2023
Nájom telocvične
73-2023
18,00 € Športový klub Žitavany SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce