Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Poistka
POISTKA 120001246
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Štrkovec
29. Február 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
KHaP_20240229_UNIQA
0,00 € Uniqa pojišťovna, a. s. Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom
29. Február 2024
Dodatok č.34 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3007NSP2000117
3007NSP2000117/34
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
29. Február 2024
Zmluva č. P-5369205500 o využívaní elektronických služieb
9/2024
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Hrad Beckov, n.o.
29. Február 2024
Poistná zmluva
Poistná zmluva č.11-921-72901235
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Veľké Ripňany
29. Február 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
33/2024
31,92 € UNION poisťovňa, a.s. Obec Zemianska Olča
29. Február 2024
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP)
70946337
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Košúty
29. Február 2024
Poistná zmluva
Zmluva č. 11/2024/VlMGa
279,25 € Union poisťovňa, a. s. Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
29. Február 2024
Poistná zmluva č. 8100012411 - Návrh na zmenu zmluvy
8100012411
422,95 € Union poisťovňa , a.s. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
29. Február 2024
Zmluva o pedagogickej praxi
Z/2024/168/IX/FMFI/DEK
0,00 € Uninerzita Komenského v Baratislave Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, Bratislava
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku
74/2023-2060-4250-6
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky a Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad vládneho auditu Slovenská republika konajúca prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004962-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004962-001
89 540,00 € UMIKOV CZ s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004961-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004961-001
160 930,00 € UMIKOV CZ s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Február 2024
ZMLUVA O KRÁTKODOBOM NÁJME PRIESTOROV HISTORICKEJ BUDOVY NÁRODNÉHO DIVADLA KOŠICE KN č. 02_2024
11-425/24
5 140,18 € UMELECKÝ SÚBOR LÚČNICA Národné divadlo Košice
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024/7
2 160,00 € Ultima Ratio, s.r.o., Belopotockého 720/2, 03101 Liptovský Mikuláš Obec Plavé Vozokany
29. Február 2024
Dodatok 1/2024
NZ_354/2024
0,00 € Uhlárik Michal Mesto Topolčany
29. Február 2024
Nájomná zmluva
NZ_330/2024
0,00 € Uhlárik Michal Mesto Topolčany
29. Február 2024
Nájomná zmluva
NZ_332/2024
0,00 € Uhlárik Michal Mesto Topolčany
29. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
INT_116/2023
37,18 € Uherková Lucia, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní prevádzky turistického informačného bodu
2024003
69 900,00 € Twin City Live, občianske združenie Turizmus regiónu Bratislava