Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Dohoda o brigádnickej práci študenta uzatvorená podľa & 227 a nasl. zákona č.311/2001 Z.z. Zákonník práce
1SprO209/2022
5,00 € Veronika Bernáth Okresný súd Dunajská Streda
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
33/2022
0,00 € Vereščáková Lívia Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí podpory č. M102/HU/2022 uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
M102/HU/2022
99 581,00 € Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
30.
Jún
2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 05.2-33-2019
05.5-19-2022
0,00 € Verejné prístavy, a. s. HD servis a.s.
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva MPV FO - 10446/6253/2022
606/6253/2022
82,43 € Veljačik Ján rod. Veljačik Slovenská správa ciest, Bratislava
30.
Jún
2022
Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. PK 2006/23
214/ZML2022
198,00 € Vavreková Marta Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 23/2016/SMM
206/ZML2022
194,00 € Varga Martin, Ing. Mesto Giraltovce
30.
Jún
2022
Zmluva č. 05/2022 o umeleckom výkona
052022
850,00 € Varga Csaba - "Bódi Csabi" Obec Ohrady
30.
Jún
2022
Zmluva o dielo
1906/2022
640,00 € Varázskertabigél Kft. Mestské kultúrne stredisko
30.
Jún
2022
Zmluva o prenájme linky na lisovanie kalu č. 558 - 01/22
EXT_068/2022
0,00 € VANEX, spol. s.r.o. Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov a vecného vybavenia
ZOU1052022
90,00 € VAN SPED s.r.o. Obec Klenovec
30.
Jún
2022
Sponzorská zmluva
29/2022
300,00 € VALVE SLOVAKIA a. s., Kragujevská 398, 010 01 Žilina Obec Košťany nad Turcom, č. 64, 038 41 Košťany nad Turcom
30.
Jún
2022
Zmluva o dielo a licenčnej zmluve č. O 298/2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. O 298/2021
0,00 € Valbek SK, spol. s r.o. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
Zmluva č. 61/2022/ZslMuTT
2 900,00 € Valachovič Tomáš Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1
30.
Jún
2022
Výkon OAD na stavbe "I/74 Ubľa zosuv"
701/6331/2022
19 559,23 € VÁHOPROJEKT s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu
24482022
219,29 € Vágenfal Katarína Mesto Šamorín
30.
Jún
2022
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
Dodatok č.6 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € UTILITIES s.r.o. Obec Ľubeľa
30.
Jún
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU V RÁMCI PROGRAMU SASPRO 2 č. 1213/02/01
16/2022
0,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. Slovenská akadémia vied
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
UVVaUVTOS-01430/32-NR-2022-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
UVVaUVTOS-01431/32-NR-2022-1
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže