Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1054/2023
842/UNB/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Ministerstvo zdravotníctva SR
22. Február 2024
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
44/UNB/2024
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Emília Ráczová
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb a o poskytnutí pomoci nepriamou formou - spracovanie analýzy pre aplikáciu metód strojového učenia a umelej inteligencie EDIH Cassovium (EDCASS
UPJŠ - 39/2024
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Dog Moments Art s. r. o.
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 3/2024
zo dňa 22.2.2024
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
2/2024
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Centrum pre deti a rodiny Levice
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. Z/2023/385/IV/RUK/ONPC
D/2024/332/IV/RUK/ONPC
288,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
22. Február 2024
Zmluva o ubytovaní (študentská)
Z/2024/325/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
22. Február 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o ubytovaní
Z/2024/326/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní (preubytovanie)
D/2024/327/VII/RUK/UO
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rôzne - v prílohe
22. Február 2024
Erasmus+ Programme, Programme under project no. 2022-1-SK01-KA171-HED-000077841
NI/1-72/2024/SPU
0,00 € Université de Moncton Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23. Február 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku č.: 2024000764
04/2024
0,00 € United Rental Group, s.r.o. Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
23. Február 2024
Poistná zmluva-dodatok č.2.
2024/001
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Boliarov
22. Február 2024
Dodatok č. 10 k PZ 9127004139
56/2024-VIII/102
12,96 € UNIQA pojišťovna, a.s. Mestská časť Bratislava-RUŽINOV
22. Február 2024
Aktivačné práce B - poistka č. 9140082456
9140082456
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Hlinné
22. Február 2024
Aktivačné práce A - poistka č. 9140082681
9140082681
0,00 € UNIQA poisťovňa, a.s. Obec Hlinné
22. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva DDS
ZM_120001240
0,00 € UNIQA Základná škola s materskou školou, Športová 33, Zavar
22. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241124_Z
108,65 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
23. Február 2024
Dodatok č. 31 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 4001NFAL000113
059/2024/Z
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
23. Február 2024
Zmluva č. 7007ZSPD017624 o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci
6/2024
0,00 € UNION zdravotná poisťovňa HARMONIA – Domov sociánych služieb a zariadenie pre seniorov
23. Február 2024
Individuálne cestovné poistenie - Česká republika
RCZ 042024
3,00 € Union poisťovňa, a.s., Krajská prokuratúra Žilina