Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu
210520_121
150,00 € Rastislav Getta Hudobný fond
22.
Jún
2021
54E Dohoda Opatrenia 1 a 3
21/03/54E/1535
0,00 € RAMKO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1176
0,00 € Raganová Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58350
3 400,00 € Radovan Lehotzký Slovenská inovačná a energetická agentúra
22.
Jún
2021
D o h o d a číslo: 21/41/054/183 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci projektu „Zapojenie nezames
D o h o d a číslo: 21/41/054/183
0,00 € Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Jún
2021
ZMLUVA O DIELO
2021-099-069
45 118,72 € QUAZAR SK s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany
ŠOP SR-Z/121/2021
49 896,00 € PYROBOSS, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062900
1 600,00 € Puškášová Melánia Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
Dohoda o spolupráci pri poskytovaní údajov a informácií
222/2021
0,00 € Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Jún
2021
Zmluva č. 1094/2021 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia cien
1094/2021
Doplnená
0,00 € Prontomed GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1177
0,00 € Procházková Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
137/2021
100,00 € Prof. Yoonseong Park Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
135/2021
100,00 € prof. Tobias Osborne Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akad. ro. 2020/2021, číslo zmluvy STT-KA103-8/2020-21
ZML-2021/1-410:191006
0,00 € prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22.
Jún
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2021/1-409:191006
0,00 € prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
22.
Jún
2021
Zmluva o pôžičke
2/103001/2021-P
14 126,00 € prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
122/2021
100,00 € prof. Ing. Jiří Vala, CSc. Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
134/2021
100,00 € prof. Hugo Águas Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
121/2021
0,00 € prof. Ernesto Medina Slovenská akadémia vied
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
132/2021
100,00 € Prof. Dr hab. inz. Adriana Zaleska-Medynska Slovenská akadémia vied