Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
23102/2022/OM/3
0,00 € Východoslovenská distribučná, a. s. Mesto Levoča
30.
Jún
2022
DOHODA O JEDNORAZOVOM POSKYTNUTÍ PRIESTOROV č. 28/2022
INT_169/2022
71,00 € Vyhničková Andrea Obec Beluša
30.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2104243
300,00 € Výbošteková Marta Rozhlas a televízia Slovenska
30.
Jún
2022
Zmluvy o prevode vlastníctva č. 00559/2018-PKZP-K40042/18.00 - VVS, a.s., k.ú. Stakčín
00559/2018-PKZP-K40042/18.00
13 281,11 € VVS a.s. Košice Slovenský pozemkový fond
1.
Júl
2022
Dodatok č.2 k zmluve o terminovanom úvere č.556/2020/UZ
556/2020/UZ- Dodatok č.2
170,00 € VÚB, a.s. Obec Viničky
1.
Júl
2022
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
556/2020/UZ- Dodatok č.2b
0,00 € VÚB, a.s. Obec Viničky
1.
Júl
2022
Dodatok č.2 k zmluve o terminovanom úvere č.556/2020/UZ
556/2020/UZ- Dodatok č. 2
149 883,67 € VÚB, a.s. Obec Viničky
1.
Júl
2022
Príloha Všeobecné obchodné podmienky pre úvery zo dňa 15.12.2021
556 / 2020 / UZ- Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
0,00 € VÚB, a.s. Obec Viničky
30.
Jún
2022
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. : 001/432774/22-001/000
001/432774/22-001/000
0,00 € VÚB, a.s. Obec Tajná
30.
Jún
2022
Zmluva o akceptácii platobných kariet
27/2022
8,00 € VUB Banka Obec Žaškov,Hlavná 112/106
1.
Júl
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 47VLZL000121
89/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30.
Jún
2022
Zmluva č. 06NVSU000122
D 1/2022
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
30.
Jún
2022
Dodatok č. 39 k Zmluve č. 33NPSL000111
D39/33NPSL000111
316 030,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Psychiatrická liečebňa, Sučany
30.
Jún
2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie
Zmluva o bežnom účte na dotácie 061/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Stráne pod Tatrami
30.
Jún
2022
Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 542/2012/UZ
Dodatok č. 12 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 542/2012/UZ
150 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Sliač
30.
Jún
2022
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. 11855-01/22
0600/0070/22
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30.
Jún
2022
Dodatok č. 4 k zmluve o termínovanom úvere č. 863/2019/UZ
16/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. Obec Červená Voda
30.
Jún
2022
Zmluva o termínovanom úvere
140/2022
0,00 € Všeobecná úverová banka a.s. ARTIP.J s.r.o.
30.
Jún
2022
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.1427/2021/UZ
1427/2021/UZ
0,00 € Všeobecná úverová banka ,a.s. Obec Veľké Ripňany
30.
Jún
2022
NZ 09/22
NZ09/22
0,00 € VSEM Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica