Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 107/2021/ZE
1322/2022/NPPC-VUŽV
39 097,71 € VINICA a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
27.
Január
2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
422/2022
2 000,00 € Vindišová Gabriela Fakultná nemocnica Nitra
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/17/054/17
7 685,60 € VINCENT PIZZERIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
27.
Január
2022
Dodatok č.1/2022 k dohode číslo 21/17/054/248 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3
1/2022/21/17/054/248/2022
0,00 € VIMONT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
28.
Január
2022
Zmluva o spolupráci č. 149/2021/VI
1286/2022/NPPC-VUŽV
3 145,96 € Villa Vino Rača, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
28.
Január
2022
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 152/21/400
152/21/400
0,00 € Villa Vino Rača a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Január
2022
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 151/21/400
151/21/400
0,00 € Villa Vino Rača a.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
28.
Január
2022
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-190/2021/Slovenská Ľupča/1888/3300
102,20 € Viliam Svrčok Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000621
0,00 € Viliam Gros Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000620
0,00 € Viliam Gros Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/41/54E/101
0,00 € VIKTORIDENT s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
27.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/37/54E/143
0,00 € Viktória Trojanovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
27.
Január
2022
Dohoda o splátkach pohľadávky štátu
RO33202104040023
2 453,00 € Viktória Hupková Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
28.
Január
2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/05/059/7
32 438,88 € Viktor Koščo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
28.
Január
2022
Kúpna zmluva
SNM-MČK-KZ-2021/2971
0,00 € Viera Vasiljevova Slovenské národné múzeum - Múzeum Červený Kameň
27.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/1462 zo dňa 06.05.2020
20/03/54E/1462
0,00 € Viera Šubínová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
27.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/36/54E/100
0,00 € Viera Slavkovská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 december
22/20/54E/23
0,00 € Viera Kadučáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
27.
Január
2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/15/059/2
8 178,06 € VIERA - NIKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
27.
Január
2022
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
22/15/059/1
8 178,06 € VIERA - NIKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice