Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/36/010/78
0,00 € Technické služby mesta Svit Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
29.
November
2021
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55161142
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Marek Ondrej
29.
November
2021
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170441
170,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Milan Maguľak
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
161/104001/21/D (2021VZDinst067)
5 000,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky Nadácia Tatra banky
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0042
PP-H-EUROPE-21-0042
3 998,13 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0035
PP-H-EUROPE-21-0035
3 999,36 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0038
PP-H-EUROPE-21-0038
7 993,17 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0039
PP-H-EUROPE-21-0039
3 986,69 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0040
PP-H-EUROPE-21-0040
3 997,64 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0043
PP-H-EUROPE-21-0043
5 989,09 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0019
PP-H-EUROPE-21-0019
3 926,99 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0041
PP-H-EUROPE-21-0041
7 994,75 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve č. ZM/2016/0473 o revolvingovom úverovom limite
DZM/2016/0473/0005
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Dodatok č. 5 k Zmluve č. ZM/2016/0472 o kontokorentnom úvere
DZM/2016/0472/0005
0,00 € Tatra banka, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o bežnom účte
Zmluva o bežnom účte
0,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o spolupráci
Z14/2021-9
110 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská národná galéria
29.
November
2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 19/POH/2021
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 19/POH/2021
0,00 € Tatiana Kšenzuliaková CESTOVNÁ AGENTÚRA VAANTOUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123265_Z
400,00 € Tamal s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí služby
29/SL/2021/SM OSM ZA
8 599,50 € TALUX, s.r.o., Železnice Slovenskej republiky