Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU202330135028
0,00 € Základná škola J. A. Komenského, Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 223202023
223202023
209,38 € Základná škola Družicová 4, Košice Futbalový klub Košická Nová Ves
8. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 223192023
223192023
0,00 € Základná škola Družicová 4, Košice Základná škola Družicová 4, Košice
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01228/2023 RE
0,00 € Základná škola Alexandra Dubčeka Katolícka univerzita v Ružomberku
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU20233013507
0,00 € Základná škola ako organizačná zložka Spojenej školy Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01224/2023 RE
0,00 € Základná škola A.Hlinku Katolícka univerzita v Ružomberku
7. December 2023
Zmluva o spolupráci
ZML 01232/2023 RE
0,00 € Základná škola Františka Hrušovského Katolícka univerzita v Ružomberku
8. December 2023
prenájom priestorov školy - školská jedáleň
z-67/2023
8,00 € Základná škola Vlastníci bytov Piešťanská 1-8, 010 08 Žilina, p.Krebes
8. December 2023
prenájom priestorov školy - školská jedáleň
z-68/2023
16,00 € Základná škola Vlastníci bytov Fatranská 8-12 , 010 08 Žilina, p.Chylo
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU202325130049
0,00 € Základná škola Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluva o zabezpečení stravovania uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka
0,00 € Základná škola Špeciálna základná škola, Pivovarská 455/62, Ilava
7. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
29/2023
15,00 € Základná škola Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné
7. December 2023
Zmluva o nájme č. 6/2023
27/2023
450,00 € Základná škola Futbalový Club Slovan Hlohovec
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU20233513685
0,00 € Základná škola Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU202330135050
0,00 € Základná škola Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
Prenájom nebytových priestorov- trieda
44/2023
7,00 € Základná škola Talk Talk Courses, sro
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU202330135036
0,00 € Základná škola Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI INFORMOVANÍ O DIGITÁLNOM PRÍSPEVKU
EDU202330135040
0,00 € Základná škola Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
8. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
KP/19/2023
960,00 € Základná škola CFT Academy Slovakia
8. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
KP/20/2023
480,00 € Základná škola CFT Academy Slovakia