Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Dodatok k DoC VP
0100812105
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. GA&LE TRANS s.r.o.
30. September 2022
ZoPVS
225019
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Glortex a.s.
30. September 2022
Dohoda o cene ZF,SA
000B565468
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DS Cargo, s.r.o.
30. September 2022
Dohoda o cene-dovoz
0000120508
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTERPORT SERVIS, s.r.o.
30. September 2022
Dohoda o cene-vývoz
0000120507
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTERPORT SERVIS, s.r.o.
30. September 2022
Dohoda o cene-dovoz
0000120506
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. INTERPORT SERVIS, s.r.o.
30. September 2022
Dodatok k DoC ZF,SA
0B11998303
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
30. September 2022
Zmluva o podm.NP
0000008700
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TRANSMAT, spol. s r.o. Maťovce
30. September 2022
Dohoda o cene-vývoz
0000120526
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
30. September 2022
Rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci č. 1000000353/2022/S32
1000000353/2022/S32
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava
30. September 2022
Nájomná zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 864528038-4-2022-NZKN
864528038-4-2022-NZKN
150,00 € Železnice Slovenskej republiky Film location managers s.r.o.
30. September 2022
831 646 005-3-2022-NZNP - Levice,výpr. budova
831 646 088-3-2022-NZNP
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
30. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62096/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky TuCon a.s.
30. September 2022
Dohoda o ukončení Zmluva o nájme bytu 105880999-1-2022-DUZNB
105880999-1-2022-DUZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Vlk
30. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62097/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky TuCon a.s.
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu 105881000-1-2022-ZNB
105881000-1-2022-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Miroslav Vlk
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní verejnej služby ŽT Internet č. 21/2022/ŽT/IK
21/2022/ŽT/IK
361,05 € Železnice Slovenskej republiky COMITY, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300P62095/22
0,00 € Železnice Slovenskej republiky TuCon a.s.
30. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
823813008-1-2022-ZVB
14 640,00 € Železnice Slovenskej republiky HOLZDESIGN, s.r.o.
30. September 2022
Zmluva o nájme bytu
3063.
0,00 € Žaneta Vozárová Oslany