Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie
Zmluva o výkone funkcie_Hopta
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ing. Miroslav Hopta
17. Júl 2024
Dodatok k DoC VP
0100840201/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
17. Júl 2024
Dohoda o cene VP
0001008403
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
17. Júl 2024
Dodatok k DoC VP
0100837901/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
18. Júl 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12083304/4
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Express Group, a. s.
17. Júl 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121140
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Transa Spedition GmbH Affiliated Company of DB Cargo AG
17. Júl 2024
Dohoda o cene-dovoz
0000121139
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
17. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
139-1130VT/2024
10,00 € Železnice Slovenskej republiky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
17. Júl 2024
Dohoda o ukončení dodávky vody
Dohoda o ukončení dodávky vody
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Alexander Mihályi
17. Júl 2024
D o d a t o k č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
858544 017-1-2023- ZoBZVB - D o d a t o k č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Bc. Jaroslav Englér
17. Júl 2024
Dohoda o urovnaní č. 810649268-2-2024
810649268-2-2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Helena Lišuchová
17. Júl 2024
k.ú. Banská Bystrica, majetkovoprávne usporiadanie stavebného objetku SO 2L.08 Opatrenia na existujúcich kanalizačných výusteniach v rámci verejnoprospešnej stavby: Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami, úsek 2 a 3
553/2024-BB
1 617,83 € Železnice Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
17. Júl 2024
Dohoda o ukončení dodávky vody
Dohoda o ukončení zmluvy č. 8/2013-ORZV
0,00 € Železnice Slovenskej republiky PFG TRADE, s.r.o.
17. Júl 2024
Zmluva o dodávke vody z vodovodnej siete ŽSR
111/Zo/OSM Košice/2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Spoko Music, s.r.o.
17. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
845 876 009-1-2024-DoN
218,55 € Železnice Slovenskej republiky Východoslovenská distribučná, a.s.
18. Júl 2024
D o d a t o k č. 2 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
848417062-1-2021- ZoBZVB - D o d a t o k č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Poprad
17. Júl 2024
Dodatok č. 01619/2024-PNZ -P44351/06.02 - Železiarne Podbrezová a.s.
01619/2024-PNZ -P44351/06.02
0,00 € Železiarne Podbrezová a.s. Slovenský pozemkový fond
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21455/2024/Šurany
144 506,32 € Zuzana Šulíková MH Invest, s.r.o.
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 802/191/2024
802/191/2024/ZZ
234 000,00 € Zuzana Straka Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov/nehnuteľností
SNM-BET-NZ-2024/2179
25,00 € Zuzana Pirová (PIZU) Slovenské národné múzeum