Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Nájomná zmluva č. 1/2024 o prenájme priestorov kultúrneho domu v Krškanoch
2024-01-03
60,00 € Zuzana Nádaždyová Obec Krškany
23. Február 2024
Nájomná zmluva k služobnému bytu
51/2024
144,00 € Zuzana Lainczová Finančné riaditeľstvo SR
23. Február 2024
Zmluva
VP2024-04
0,00 € Zuzana Jamborová Obec Dolná Súča, Obecný úrad Dolná Súča
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosti
90/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Cífer
23. Február 2024
Dodatok Ponuka E. Efektiv
3
0,00 € ZSE energia a.s. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
23. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
13/2024
0,00 € ZSE Energia a.s. Obec Veľké Dvorníky
23. Február 2024
Kolektívna zmluva
15-2024
0,00 € ZO OZ pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku SOŠ polytechnická, Zlaté Moravce
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Spišský Štvrtok
DT_007/2024
2 000,00 € ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku Obec Spišský Štvrtok
23. Február 2024
zhotovenie diela - náučné tabule, náučné tabule s videami a parkové lavičky - doplnená zmluva o prílohu
OP/2024/00438707
19 170,00 € ZNIEV FILM COMPANY s.r.o. Obec Spišské Tomášovce
23. Február 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov
10/2024
0,00 € ZmeNa 8, s. r. o. Obec Bánovce nad Ondavou
23. Február 2024
Darovacia zmluva
59/2024
381,60 € Zlatá rybka, občianske združenie Národný ústav detských chorôb
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení poznávacej exkurzie
Zmluva o zabezpečení poznávacej exkurzie
6 525,00 € Zita Hančáková Cestovná kancelária Delta-Travel Agency Základná škola, Jána Švermu 6, Michalovce
23. Február 2024
Kúpna zmluva č. 04 88 0083 24 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/346 a parc. č. 5018/347.
048800832400
4 680,00 € Zelinková Oľga Hlavné mesto SR Bratislava
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zemianske Kostoľany na rok 2024
67/2024
25 000,00 € Združenie TJ Slovan Zemianske Kostoľany, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany Obec Zemianske Kostoľany, Ul. 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
23. Február 2024
Darovacia zmluva 2/V/2024
2/V/2024
226,00 € Združenie rodičov a priateľov pri ZSS ,,KAMILKA" Maňa „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
23. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
2024
0,00 € Združenie Pedagóg Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
13/2024
1 000,00 € Źdruženie na podporu a rozvoj cetovného ruchu v obci Liptovské Revúce Obec Liptovské Revúce
23. Február 2024
Dohoda o spolupráci
20/2024/IZPI/NR
0,00 € Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
23. Február 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva 042024
732,00 € Združenie maďarských podnikateľov na Slovensku o.z. Gemersko-malohontské osvetové stredisko
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI č. 13I01-22-V02-00071 - Z01
13I01-22-V02-00071 - Z01
0,00 € Združenie GERION Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR