Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2024/1272
2024/1272
2 500,00 € ŽiTo v SÝPKE Trenčiansky samosprávny kraj
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 18/2024/OE/DP/2.68
544/2024/OE
2 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Slovak & Czech World Network
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 10/2024/OE/DP/2.42
541/2024/OE
3 000,00 € Žilinský samosprávny kraj GODZONE
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 7/2024/OE/DP/2.22
542/2024/OE
3 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 9/2024/OE/DP/2.40
543/2024/OE
2 500,00 € Žilinský samosprávny kraj Telovýchovná jednota Nižn
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0172/2024
465 000,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Júl 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 80
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 80
1 940,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
22. Júl 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 81
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 81
1 940,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
22. Júl 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 82
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 82
1 940,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
22. Júl 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 83
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 83
1 940,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
22. Júl 2024
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 84
Dohoda – Erasmus+ -krátka fyzická mobilita v rámci BIP (Zmiešaný intenzívny program) Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Erasmus+ Dohoda o grante na zmiešaný intenzívny program (BIP)- 84
1 940,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
22. Júl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1/2023 o nájme nebytových priestorov
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 1/2023 o nájme nebytových priestorov
0,00 € ŽENAJA s.r.o. Gymnázium, Študentská 4, Snina
22. Júl 2024
Zmluva o výkone funkcie_Hambálek
Zmluva o výkone funkcie_Hambálek
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Mgr. Matej Hambálek
22. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. S 53/1-809 594-01/NP22 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k NZ č.S53/1-809594-1/NP22/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
22. Júl 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D12068604/4
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
22. Júl 2024
Dodatok k DoC-tranz.
0040773701/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
22. Júl 2024
Dohoda o cene-dovoz
0000121143
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
22. Júl 2024
Dodatok k DoC-dovoz
0012104701/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
22. Júl 2024
Dodatok k DoC-tranz.
0040769402/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka
22. Júl 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D560061
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Rail Cargo Logistics - Czech Republic s.r.o., organizačná zložka