Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 139
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 139
3 078,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 133
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 133
3 370,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 132
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 132
3 370,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž 47
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na stáž 47
4 233,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 76
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 76
2 889,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 100
Erasmus+ dlhodobá mobilita jednotlivca - štúdium v rámci krajín programu Číslo projektu_2023-1-SK01-KA131-HED-000122421 Dohoda o grante na štúdium 100
2 737,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
23. Február 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
Z25/2024
0,00 € Žigová Kvetoslava Obec Huncovce
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/362/2023/K
2024000719
0,00 € Žigová Helena Mesto Košice
23. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/270/2023/K
2024000724
0,00 € Žiga Róbert Mesto Košice
23. Február 2024
Dohoda o skončení platnosti nájomnej zmluvy
INE_007/2024
93,24 € Židová Eva Mestská časť Košice - Západ
23. Február 2024
Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy číslo 1/2024
R 1/2024
0,00 € ŽHR 2000 Šarišanka Prešov PREŠOV REAL, s.r.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
20240116
500,00 € Ženský hokejový klub Michalovce Mesto Michalovce
23. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-182/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
116,63 € Želmíra Profantová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Dodatok k DoC ZF,SA
0D56001601/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
23. Február 2024
Zmluva č.1/23/2024
1/23/2024
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Retrack Slovakia s. r. o.
23. Február 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121052
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.
23. Február 2024
ZoPVS
244004-0000603591
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Agropodnik a.s. Trnava
23. Február 2024
Dohoda o cene ZF,SA
000D753265
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BATTAL, spol. s r.o.
23. Február 2024
Nájomná zmluva
30201/NZ-201/2024/Lisková/7596-04/0920/DPP
15,24 € Zuzana Solanská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2024/3
150,00 € Zuzana Piliarová Obec Liptovské Revúce