Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o plaveckom výcviku
174/2022
0,00 € AQ Plus Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 481
26. Január 2023
Plavecký výcvik
01/2023
45,00 € AQ PLUS, s.r.o. Základná škola Pucov 112, Obecný úrad Pucov 214
26. Január 2023
Mandátna zmluva- stavebný dozor – Kostrová sieť cyklistických trás v PSK, časť Čirč – smer Livovská Huta
26012023
11 700,00 € AQUA ENERGY, s.r.o. Obec Čirč
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-163-00970
23-163-00970
30 000,00 € ArcArt Fond na podporu umenia
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-134-00972
23-134-00972
6 000,00 € ArcArt Fond na podporu umenia
26. Január 2023
Poskytnutie fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
2023000195
83 102,00 € Arcidiecézna charita Košice Mesto Košice
26. Január 2023
Zmluva č. 01/2023 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
016/2023
9 024,00 € ARELLA s.r.o. Obec Markušovce
26. Január 2023
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
85/2023
0,00 € argenx BV Ministerstvo zdravotníctva SR
27. Január 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
SNM-PM-ZOV-2023/52
0,00 € Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Slovenské národné múzeum - Prírodovedné múzeum v Bratislave
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo_Územný plán obce Nová Polhora, Zmeny a doplnky č. 04
Dodatok č. 1/ZoD/ÚPNO Nová Polhora, ZaD č. 04
0,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Nová Polhora
26. Január 2023
Zmluva o dielo
DOT 04/01/2023
17 760,00 € Architektonické štúdio Atrium s.r.o. Obec Ruskov
26. Január 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve číslo 17/2013
3/2023
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.) Obec Veľké Kosihy
26. Január 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 5/2013
Zmluva č. 3338/2022
0,00 € ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť (v skratke: ARRIVA Nové Zámky, a.s.), Považská 2, 94014 Nové Zámky Obec Dubník
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00326
23-133-00326
9 000,00 € Art AIR Center s.r.o. Fond na podporu umenia
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci
NPPRKP_OR_07/2023/SIEA1056
0,00 € ArtBuild Digital s.r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-157-00296
23-157-00296
5 000,00 € Artforum Košice s.r.o. Fond na podporu umenia
27. Január 2023
Zmluva o spolupráci
ZM2031315
81,67 € ArtJob s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 14.11.2022
Z/005/2023
0,00 € Árvay Ladislav Obec Mojmírovce
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov
2023001
0,00 € ASEKOL SK s.r.o. Obec Sedmerovec, 018 54 Sedmerovec 58
26. Január 2023
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu
908/2022
0,00 € ASEKOL,s.r.o. Dulov