Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 158/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
158/2021/AH
190,00 € CarnokyType s.r.o Slovenské centrum dizajnu
29.
November
2021
Rámcová dohoda - Elektroinštalačný materiál pre potreby UPJŠ
UPJŠ - 655/2021
29 992,33 € Cb elektro s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/16/054/120
3 700,00 € CDÚ - centrum daní a účtovníctva s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122561_Z
805,08 € CENTRALCHEM, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/42/054/793
3 300,00 € CENTRALINVEST, spol. s r.o. Michalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
587/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
653/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
609/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Jozefa Gregora Tajovského
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
610/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
656/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Petra Kellnera Hostinského
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
661/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
623/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Súkromné bilingválne gymnázium
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
629/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
29.
November
2021
Dohoda o spolupráci
744/CVTISR/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Mondo International Academy s.r.o.
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
592/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR ZS Reformovanej krestanskej cirkvi v Roznave
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
671/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
630/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
631/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
594/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola kniežaťa Pribinu
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
672/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR 3. Stredná zdravotnícka škola