Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
25/2021
100,00 € Dr Alessandro Zavatta Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Dohoda č. 21/14/53g/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g
21/14/53g/2
11 483,76 € Dr. DENY spol.s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
34/2021
100,00 € Dr. Salvatore Severino Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
24/2021
100,00 € Dr. Tanja Lube Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
28/2021
100,00 € Dr. Tetyana Yevsa Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
27/2021
100,00 € Dr.Hans Kleemann Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-240/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.3
6,37 € Drahomíra Olejkárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 2/EAD II.Q/OZ12/2021
3194/2021/LSR
0,00 € DREVOIMPORT s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 3/EAD II.Q/OZ12/2021
3195/2021/LSR
0,00 € DREVOIMPORT s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092057
200,00 € Ďurďovič Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2092979
1 600,00 € Ďurica Peter Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/08/54E/1270
0,00 € Dušan Hrebenár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/13/54E/1589
0,00 € Dušan Kopecký - Reklama centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
57399
1 500,00 € Dušan Kurčík, Marta Kurčíková Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/34/54E/1872
0,00 € Dušan Pangrác-Piter Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2948
0,00 € Dušan Rusnák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4889/2021-450
4 000,00 € Dušana Petrášová Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219519_Z
440,00 € DYNEX Servis spol. s r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219561_Z
627,12 € Ecolab s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/42/54E/1254
0,00 € EDENE GARDEN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce