Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1065562
140,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-110-00893
21-110-00893
7 000,00 € BOCANOS Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
63359
1 500,00 € Boris Pekárek , Mária Pekárková Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Small Grant Agreement No. SAMRS/2021/SG/11/UA
230/11/2021- SAMRS
2 241,00 € Boryslav City Council Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
29.
November
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2021363/2021
150,00 € Branislav Frk Národné osvetové centrum
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
A-2021-052
0,00 € Branislav Geschwandtner Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
29.
November
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
1.mb-35-96/2021
10,50 € Branislav HROMJAK Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/15/054/132
3 300,00 € Branislav Kondrčík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2015/1/2021 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
17159/2021-M_ODPD
10 640,00 € BRIEŽDENIE Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
November
2021
Kúpna zmluva
7/KUP/2021
10 675,00 € BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s. Slovenský filmový ústav
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60087
3 315,00 € Budovec Matej , Budovcová Barbora Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
66116
1 750,00 € Buľák Štefan, Jarmila Buľáková Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
ZMLUVA O NÁJME uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
BARMO-74-79/2021
2 565,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Valer Pohronský
29.
November
2021
Darovacia zmluva
SNM-MBKH-DZ-2021/2831
0,00 € C AUTOMOBIL IMPORT, s.r.o. Slovenské národné múzeum
29.
November
2021
I/77 Malcov odstránenie havarijného stavu cestného telesa pri moste č. 77-038 po mimoriadnej udalosti
1911/6331/2021
206 365,96 € C.M.R. Slovakia, s. r. o. Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-175/2021-SkPeM
0,00 € Caiyun XIA Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2097721
172,80 € Cardinali Silvia Rozhlas a televízia Slovenska
29.
November
2021
Zmluva o diele na objednávku a licenčná zmluva (ev. č. SCD 158/2021/AH) uzatvorené podľa § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
158/2021/AH
190,00 € CarnokyType s.r.o Slovenské centrum dizajnu
29.
November
2021
Rámcová dohoda - Elektroinštalačný materiál pre potreby UPJŠ
UPJŠ - 655/2021
29 992,33 € Cb elektro s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/16/054/120
3 700,00 € CDÚ - centrum daní a účtovníctva s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra