Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva na dodanie služby
01/2023
0,00 € Andrej Tvrdý Obecné lesy Polianka, spol. s.r.o.
27. Január 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-230/2022/Šalková/1888/We
11,52 € Angela Valentová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Náj.zmluva SNB
104/2022
0,00 € Angelika Morová Obec Veľká Ida
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1317SP/UNB/2022
5 000,00 € Angelika Tučná Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Január 2023
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
23/46/054/50
3 690,96 € AngelSun, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
26. Január 2023
Zmluva o účinkovaní
3/2023
70,00 € Anita Fáková Stredoslovenské osvetové stredisko
26. Január 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ-011/2013/Kysucké Nové Mesto/1514/PROMA INVEST_dodatok č.1
2,09 € Anna Balková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Kúpna zmluva-dodávka potravín, mäsa, mlieka a mlieč.výrobkov
1003-2023
0,00 € Anna Balogová Zelenina V.A.M. ZS-SJ UL.T.J.Moussona,Michalovce
27. Január 2023
Darovacia zmluva
01/2023
0,00 € Anna Bubeníková Obec Hervartov
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
30703/VB-003/2023/Čadca/1018/SSD/SO 606-12,13,14/RumDa
26,48 € Anna Bukovanová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Január 2023
Zmluva č.3/2023/KUL
Zmluva č.3/2023/KUL
150,00 € Anna Čučová Mesto Rajecké Teplice
27. Január 2023
Dohoda o splátkach
03/2023
0,00 € Anna Filipčová Obec Oravce
26. Január 2023
Zmluva o dočasnom nájme Kultúrneho domu
979/2022
100,00 € Anna Gáborová Dulov
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
30703/VB-014/2023/Čadca/1018/SSD/SO 606-12,13,14/RumDa
87,48 € Anna Gondová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
30703/VB-019/2023/Čadca/1018/SSD/SO 606-12,13,14/RumDa
1,11 € Anna Hlušková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1540/22
5 000,00 € Anna Knazovčíková Fakultná nemocnica Trenčín
27. Január 2023
Dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrady za zriadenie vecného bremena
30703/VB-044/2023/Čadca/1018/SSD/SO 606-12,13,14/RumDa
17,73 € Anna Králiková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26. Január 2023
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
1246SP/UNB/2022
5 000,00 € Anna Martinková Univerzitná nemocnica Bratislava
27. Január 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-135/2022/Šalková/1888/We
8,79 € Anna Matalová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Január 2023
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30803/DoVB-022/2022/Rozhanovce/0029/SO510-00/RusJa
94,50 € Anna Mešková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.