Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062534
90,00 € Beňová Alžbeta Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2093440
100,00 € Bielik Viktor Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AQL3
170 345,10 € BIGMOON, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-136/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.3
0,71 € Blažej Chmeliar Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/01/54E/1155
0,00 € BOBAMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k dohode č. 20/41/54E/3835 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
Dodatok č. 2 k dohode č. 20/41/54E/3835
0,00 € BOMA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
14.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/20/54E/676
0,00 € Boris Hunčaga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4216100343
227,63 € BORIS MALÍK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
60353
1 100,00 € Botková Renáta Mgr., Šípka Peter Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1367
0,00 € Branislav Kotrus BK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4210500058
218,78 € BRANISLAV TOLLINGER Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutní prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
68/2021/7.7
1 150 348,50 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie Ministerstvo životného prostredia SR
14.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 január
21/16/54E/2402
0,00 € BRWC s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
14.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/43/54E/525
0,00 € BTC trade s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
14.
Máj
2021
drevná hmota
01032/2021-PKZO-D40004/21.00
0,00 € Bučková Anna, SHR Slovenský pozemkový fond
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59931
1 500,00 € Bukovcová Lenka Slovenská inovačná a energetická agentúra
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1216100088
176,65 € BUSINESS SERVICE S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ZM2026406
540,00 € Carmenfilm s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení AVD a udelení licencie na jeho použitie
ZM2026611
540,00 € Carmenfilm s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
14.
Máj
2021
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1214300036
1 708,06 € CASABLANCA, SPOL. S R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.