Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
21/40/054/211
3 700,00 € Anna Baranová - TEKOL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/22/54E/1350
0,00 € Anna Droppová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
29.
November
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-297/2021/Šalková/1888/Lf
94,51 € Anna Omastová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
29.
November
2021
Nájomná zmluva
160-200-2021
25,00 € Anna Oslejová Slovenský hydrometeorologický ústav
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/15/54E/1771
0,00 € Annamária Ballová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
29.
November
2021
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
ÚVTOS-436/23-2021
0,00 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4323
0,00 € Anton Greš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/19/054/171
1 650,00 € Anton Kajánek - Drevovýroba, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/17/54E/2659
0,00 € Anton Sebinko AS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
29.
November
2021
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
21/23/059/22
7 290,24 € Antonia Bučíková PROMOTON Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
29.
November
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
21/2021/SŽG
634,05 € Antonín Srogončík Železnice Slovenskej republiky
29.
November
2021
Kúpna zmluva č. SE-OHZ2-2021/004538
SE_ZM_SE-OHZ2-2021-004538_2021
3 192,00 € APZ Liptovský Hrádok, n.o., r.s.p. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122476_Z
2 999,99 € AQUA trade Slovakia s.r.o Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
29.
November
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011S049-121-32
1515/2021
0,00 € ARRIVA Trnava, a.s Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/31/054/684
3 300,00 € ARSI-RS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
29.
November
2021
Zmluva o nájme
75/2021
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2011/2021 podľa § 9a a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
17158/2021-M_ODPD
1 900,00 € Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
November
2021
Zmluva o dielo
KÚS - Spr 931/2021
35 991,60 € ASTE, s.r.o. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/08/054/62
3 300,00 € ATANER s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122622_Z
120 000,00 € AUTOCONT s.r.o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky