Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov bytu
202332
50,00 € Alena Madleňáková Obec Vavrečka
4. December 2023
Dodatok ŠR
23/26/060/13-1
0,00 € Alena Marcineková - ODALI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
4. December 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-434/2020/Bytčica/188/SI_dodatok č.1
2 995,46 € Alena Molnárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
4. December 2023
Nájomná zmluva-byt-Dodatok č. 11
187/2023
0,00 € Alena Stojková Obec Ľubica
4. December 2023
Darovacia zmluva
DAR2012/2023
0,00 € Alena Zábojníková Obec Diakovce
4. December 2023
Mandátna zmluva
2031/2023/OMaI
1 500,00 € Alexander Ješko Nitriansky samosprávny kraj
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME
CRZč.7177/2023/LSR
0,00 € Alexander Urminský LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
4. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 99/2023
99/2023
0,00 € Alexandra Capová Správa majetku Košického samosprávneho kraja
5. December 2023
Zmluva o dielo
0734/FTF/2023
150,00 € Alexandra Jasaňová Vysoká škola múzických umení
4. December 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb IT podpory
Z23/090
53 780,00 € Alfa Centauri spol. s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Flotilovej poistnej zmluve pre PZP
Dodatok č. 1 k Flotilovej poistnej zmluve pre PZP
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Mútne
4. December 2023
Poistná zmluva
Poistná zmluva K550023805
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Základná škola, Soľ 53
4. December 2023
Skupinové úrazové poistenie pre školy
-CRZ-
67,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Banka
4. December 2023
Návrh na uzatvorenie flotilovej poistnej zmluvy číslo 9300019776
35/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
4. December 2023
Poistka k flotilovej poistnej zmluve
8880217029
35,23 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Kačanov
5. December 2023
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
Zmluva č. 29/2023
240,94 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Poráč
4. December 2023
Poistná zmluva - Cestovné poistenie a asistenčné služby
19/2023
7,20 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
4. December 2023
Dodatok č.1 k Flotilovej poistnej zmluve KASKO
30_2020
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. skrátene DPMPB s.r.o.
4. December 2023
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
241/2023
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Obec Neded
5. December 2023
Moje podnikanie - poistná zmluva
29/2023
318,55 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Vilka Šuleka