Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1067266
2 000,00 € Dolník Peter Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1067322
520,00 € Dolník Peter Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2022
DODATOK č. N20200108007D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
N20200108007D02
5 178,63 € Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/29/054/12
13 624,56 € Dom seniorov Lučenecké kúpele n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
28.
Január
2022
Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov
5/2022/ŠVPS/RKE-mesto
0,00 € Domäsko s.r.o. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto
28.
Január
2022
Zmluva
ZM1007738
70,00 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2022
Zmluva
ZM1007796
40,00 € DOMINI. s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/40/54E/78
0,00 € Dominik Majerník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
27.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č. 21/09/54E/1657 zo dňa 23.03.2021
21/09/54E/657 zo dňa 23.03.2021
0,00 € Dominika Kákošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
28.
Január
2022
Dodatok č. 006 k Zamestnávateľskej zmluve č. 2010166
ÚVVaÚVTOS-528/31-2021
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/19/054/10
3 406,14 € DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28.
Január
2022
Zmluva č.KŠ/ZO/2022KŠ15711-4 o poskytovaní služieb o oblasti kyberšikany
22022
0,00 € Dosťbolo.sk, s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Sabinov
28.
Január
2022
Kúpna zmluva
Z2022407_Z
69 254,84 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Nálepkovo
28.
Január
2022
Rámcová dohoda
Z2022101_Z
120 000,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Mesto Sečovce
28.
Január
2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
22K224007
0,00 € DOXX, stravné lístky, spol. s r.o, Regionálny úrad školskej správy Trnava
28.
Január
2022
Zmluva o spolupráci
42/2022
250,00 € DRAGÚNI, o. z. Divadelný ústav
27.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 28-01-25-2022
000424/2022/LSR
0,00 € DREVOKAPITAL, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
28.
Január
2022
Kúpna zmluva
448/2022/LSR
45 000,00 € DREVOX MJ, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 2
22/19/054/5
3 842,80 € DRUCKER s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
28.
Január
2022
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1067488
780,00 € Drugová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska