Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1380
0,00 € Agáta Sáraiová - BAMBINO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
17.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0662
187/CVTISR/2021
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR
17.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0389
D/2021/883/XI/FIF/PC
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
17.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0002
UPJŠ - 189/2021
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0383
D/2021/884/XI/FIF/PC
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
17.
Máj
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-16-0062
D/2021/885/XI/FIF/PC
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/25/54E/3437
0,00 € AGRO-PODHORIE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
17.
Máj
2021
Kúpnopredajná zmluva č. 030421
52/2021
3 848,18 € Agromont Nitra, spol. s r.o. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 január
21/46/54E/1362
0,00 € AI FA FA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
586/2021
1 145,00 € akad. mal. Marián Komáček Slovenská pošta, a. s.
17.
Máj
2021
Zmluva
ZM1007154
60,00 € Akože s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Dohoda č. 21/14/060/56 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2
21/14/060/56
5 556,66 € AKTIM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4750/2021-450
4 000,00 € Albert Koky Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2092985
850,00 € Albrechtová Melita Rozhlas a televízia Slovenska
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30603/NZaZoVB-051/2021/Senica/1888/Lf
29,53 € Alena Frimová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
58006
3 400,00 € Alena Gofjarová r. Ligová Slovenská inovačná a energetická agentúra
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-795/2020/Lisková/7596-04/0920/DPP
339,63 € Alena Chovancová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-233/2015/Bytčica/186/SI_dodatok č.3
14,08 € Alena Molnárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-045/2020/Fintice/1971/MPV PO
141,32 € Alena Olejárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc" – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/19/54E/1568
0,00 € Aleš Minař Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca