Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
29/04/2022
0,00 € Dániel Süveg Obec Malé Ludince
25.
Jún
2022
nájomná zmluva
9/6/2022
48,00 € Dom Kultúry v Čadci Andrea Semeradová
25.
Jún
2022
Zmluva č. 4/2022 o prenájme priestorov kultúrneho domu
20/2022
0,00 € Dominika Brnušáková, 027 13 Hladovka 110 Obec Hladovka, Hladovka 45
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pedag. zamestancov
-CRZ-
240,00 € Edusteps Obec Teplička
26.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
HM 2/2022
20,00 € Emília Habarová Hrobové miesta Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
363/2022
20,00 € Faix Ján Mesto Svit
25.
Jún
2022
24/2022, Názov: Zmluva o spolupráci č. 01/2022 - FSk KAMENEC, člen Vrabec, o.z., Hlavná 115, 951 93 Machulince
01/2022
140,00 € FSk KAMENEC, člen Vrabec, o.z. Obec Machulince
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
Zmluva o dielo č. 2/2022
15 408,00 € FUN&PLAY s.r.o. Obec Milhosť
25.
Jún
2022
Príkazná zmluva UKIS 9/2022
835/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Príkazná zmluva UKIS 8/2022
836/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA
842/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
846/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
847/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 9 na adrese Moyzesova 819/106
452/2022
2 129,76 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 24 na adrese Rozkvet 2064/140
456/2022
1 131,48 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 13 na adrese Rozkvet 2064/141
457/2022
1 002,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva na 21 m2 z pozemku C KN parc. č. 956 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2914 m2 , k. ú. Horný Moštenec, LV č. 281
477/2022
31,92 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
142/2022
2 400,00 € Gemerská Mládežnícka Organizácia - Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS) Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci č. 1/2022
ZOU0472022
500,00 € Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Jesenského 5, 97901 Rimavská Sobota Obec Klenovec
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
241/2022
7,00 € Godiš Ján Obec Zákamenné