Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním
BA-1031020/2021
0,00 € Sociálna poisťovňa, ústredie
16.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení diela
Z/2021/1116/I/LF/SS
50,00 € doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
16.
Jún
2021
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
Z/2021/1109/XIV/PRAF/DEK
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave - Právnická fakulta
15.
Jún
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/14/54E/943 zo dňa 21.05.2021
21/14/54E/943 dohoda ukončenie
0,00 € Ihor Symkovych Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SMV na prepravu
ÚHLLM 28-276/2021
21,32 € Mgr. Vladimír Vodhanel Ministerstvo obrany SR
16.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/14/54E/1825
20/14/54E/1825 dodatok č.2
0,00 € MJC EU s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SMV na prepravu
ÚHL LM 28-279/2021
27,02 € MUDr. Michal JACEČKO Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SMV na prepravu
ÚHLLM 28-271/2021
15,92 € MUDr. Nikola CHMELÁROVÁ Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SCMV na prepravu
ÚHLRK-57-22/2021
9,70 € MVDr. Juraj SLÍZ Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-16-0051
D/2021/1085/XII/PRIF/PCONMP
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SMV na prepravu
ÚHLLM 28-275/2021
16,12 € RNDr. Kristína BEŇOVÁ Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 409/3/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
14403/2021-M_ORF
7 540,00 € Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15.
Jún
2021
ZMLUVA č. 0122/AU/2021 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
0122/AU/2021
500,00 € Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-133-01510
21-133-01510
3 000,00 € "Človek a Umenie" Fond na podporu umenia
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-133-01505
21-133-01505
2 500,00 € "Človek a Umenie" Fond na podporu umenia
16.
Jún
2021
Zmluva o spolupráci
SNM-HUM-ZOS-2021/861
0,00 € "Človek a umenie" občianske združenie Slovenské národné múzeum
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 586/2/2021 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
16954/2021-M_ORF
14 580,00 € "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15.
Jún
2021
Zmluva
ZM1007213
25,00 € 2RTISTA s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Jún
2021
Zmluva
ZM1007184
15,00 € 2RTISTA s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/41/54E/2970
0,00 € 4 gamers s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice