Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Reklamné služby
13/2022
276,00 € ZŠ s MŠ Novosad
27. Január 2023
Darovacia zmluva
-CRZ-
0,00 € Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce
26. Január 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti.
INT_004/2023
0,00 € Mestská časť Košice - Staré mesto
26. Január 2023
DOHODA O ZARADENÍ DO AKTÍVNYCH ZÁLOH
262-12/2022
0,00 € Pavol VARGA Ministerstvo obrany SR
26. Január 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
357/2022ST
5 000,00 € Anežka Fejková Fond na podporu vzdelávania
26. Január 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
359/2022ST
5 000,00 € Eva Flaková Fond na podporu vzdelávania
27. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO1-2022/004731-007
SITB_ZM_SE-VO1-2022-004731-007_2023
176 400,00 € IBO s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
26. Január 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
363/2022ST
5 000,00 € Klaudia Gyenesová Fond na podporu vzdelávania
26. Január 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
346/2022ST
3 000,00 € Ondrej Borovský Fond na podporu vzdelávania
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
86600
3 400,00 € Peter Minárik, Miroslava Mináriková r.Matušiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
27. Január 2023
Rámcová zmluva-potraviny
1004-2023
0,00 € Prvá cateringová spoločnosť spol. s r.o. ZS-SJ UL.T.J.Moussona,Michalovce
26. Január 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
401/2022ST
5 000,00 € Simona Nagyová Fond na podporu vzdelávania
26. Január 2023
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
364/2022ST
5 000,00 € Vanda Hamráková Fond na podporu vzdelávania
26. Január 2023
Zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru investora
69/2023-147
22 500,00 € : Develop Invest, s.r.o Obec Častá
26. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/10
342,30 € 'HARMÓNIA', Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00132
23-133-00132
8 000,00 € "Človek a Umenie" Fond na podporu umenia
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-133-00138
23-133-00138
5 200,00 € "Človek a Umenie" Fond na podporu umenia
26. Január 2023
ZMLUVA O REKLAME č. UPJŠ – 10/2023 - obchodné meno a logo objednávateľa - reklamný panel v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Košice - XI. Reprezentačný bál UPJŠ v Košiciach
UPJŠ - 10/2023
1 000,00 € „DGA“ DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Január 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/18/054/13
1 797,00 € „V KAŠTIELI“, Zariadenie sociálnych služieb Horné Obdokovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
26. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
1-800-0054-2022
17 800,00 € 1. Pozemkové centrum, s.r.o. Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR