Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
31/2024
0,00 € Mgr.art. Martin Hrča Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
27/2024
0,00 € Mgr. art. Martina Piatková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE
28/2024
0,00 € Mgr. art. Peter Valach Ústredie ľudovej umeleckej výroby
26. Február 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
2024-wls1
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied v.v.i.
26. Február 2024
2024-1-Licenčná zmluva
2024-1-LZ
0,00 € Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíne, příspěvková organizace Ústav svetovej literatúry, Slovenská akadémia vied v.v.i.
26. Február 2024
Zmluva o dodávke výrobku číslo 4-2024 Slovenská literatúra č. 1 - 6-2024
4/2024
0,00 € CSČ SAV, v. v. i., VEDA, vydavateľstvo SAV Ústav slovenskej literatúry, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
26. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
ÚVVaÚVTOS-04234/14-2024
0,00 € H.J. Ústav na výkon väzby v Bratislave
26. Február 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.j.1019/2023/OM zo dňa 17.04.2023
405/2024
0,00 € Mesto Nitra Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre
26. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241175_Z
600,00 € AGROPOL Slovakia s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2024
Rámcová dohoda
Z20241176_Z
1 250,00 € VLan s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241177_Z
940,00 € LIsyst s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241197_Z
16 600,00 € Fidelity Trade s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2024
Zmluva o výpožičke
UVVaUVTOS-00345/32-BB-2024
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2024
Zmluva o výpožičke
UVTOS-00453/32-DU-2024
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241162_Z
4 299,00 € EKORECYKLING Likvibio Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2024
Kúpna zmluva
Z20241196_Z
3 450,00 € ROTEX ELEKTRO s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
26. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o partnerstve
051/2020/OPII/VA/PZ/D05
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
26. Február 2024
Subcontract No. D/565/67338910 to ESA Contract No. 4000143632/24/I-EB
No. D565/67338910
39 950,00 € Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
26. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚDZS
25/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
26. Február 2024
Dohoda §59, SZČO so ZP, ŠR
24/33/059/5
11 075,64 € Mgr. Tomáš Černica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen