Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
186/2024
25,00 € Obec Ružindol Vrábel Juraj
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
17827/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Volčko Vladimír Ing.
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
NZHM č. D178/2024
20,00 € Obec Vydrany Vojtech Csiba
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
474/2024
45,00 € Obec Ružindol Vnuková Renáta
21. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55150785
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Vladyslav Tsimbota
21. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55150789
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Vladyslav Melnikov
21. Jún 2024
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170681
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Vladyslav Fenchak
21. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
202446
730,00 € Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice Vladimíra Chripáková, 090 11 Nižný Orlík
21. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
202446
730,00 € Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice Vladimíra Chripáková, 090 11 Nižný Orlík
21. Jún 2024
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
Z-MSSR-032916/2024
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vladimír Žiška
21. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
202465
210,00 € Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice Vladimír Lazorčák
21. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme
202465
210,00 € Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice Vladimír Lazorčák
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/231/2024
6,64 € Obec Branč Vladimír Banda
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2024 k 265/2023
15,00 € Obec Ružindol Vláčil František
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2024 k 61/2023
45,00 € Obec Ružindol Vláčil František
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/512/2024
16,00 € Obec Tešedíkovo Víghová Anna
21. Jún 2024
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2024 k 85/2015
45,00 € Obec Ružindol Viera Kozárová
21. Jún 2024
Zmluva č.39/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Červený Kameň
19/2024
0,00 € Obec Červený Kameň, 01856 Červený Kameň 226 Viera Čmelková, Snp 121, 91451 Trenčianske Teplice
21. Jún 2024
Dodatok nájomnej zmluve za hrobové miesto
Dodatok k NZ 171/2024
9,96 € Obec Majcichov Viera Csepreghyová
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
404/2024
0,00 € Mesto Pezinok Veronika Szalayová