Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
9/2024
576,00 € osobnyudaj.sk Základná škola
26. Február 2024
Zmluva o spolupráci č.7/2024
Zmluva č. 12/2024/ZOSSe
50,00 € Kotusová Mária Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
26. Február 2024
Zmluva č. 02/2024 PhDr. Peter Brezina
Zmluva č. 20/2024/ZahMSk
304,50 € Brezina Peter, PhDr. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
26. Február 2024
Zmluva č. 07/2024 Prof. PhDr. mária Kohútová, CSc.
Zmluva č. 21/2024/ZahMSk
84,00 € Kohútová Mária, PhDr. CSc. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
26. Február 2024
Zmluva o používaní mobilného zariadenia
035/VŠMU/2024
0,00 € Miloš Reháček Vysoká škola múzických umení
26. Február 2024
Zmluva o dielo
034/VŠMU/2024
1 440,00 € Verteco, s.r.o. Vysoká škola múzických umení
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
6/DOD/2024/600
47 544,00 € AK | AK s. r. o. Výskumný ústav vodného hospodárstva
26. Február 2024
Príkazná zmluva
PZ 35/2024
8 235,00 € Lucia Figuli, doc. Ing. PhD. Výskumná agentúra
26. Február 2024
Zmluva č. Z/048/24/KN o vykonaní previerky dokumentácie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o vykonaní auditu pre recertifikáciu zhody systému s normou ISO 45001:2018 a o dohľadových auditoch pre udržanie certifikátu
Zmluva o službách VÚSCH č. 23-2024-ZoS
0,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20241141_Z
10 788,00 € DLC s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
83/5/2024/závod BJ - TOPA SPOL, s.r.o.
0,00 € TOPA SPOL, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Február 2024
dodatok k nájomnej zmluve
dodatok č. 2 k 139/07/2017/RV
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Február 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 62NFAS000123
62NFAS000123-2
0,00 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o refakturácii odberu úžitkovej vody č. 207/2004
ZML_54_2024
0,00 € Múzeum Slovenského národného povstania Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta v roku 2024
176/2024
34 000,00 € Mesto Trnava Volejbalový oddiel Hit Trnava
26. Február 2024
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MALÉHO PLAVIDLA
2024/3130/6395
78,87 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Víenna lnsurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Február 2024
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MALÉHO PLAVIDLA
2024/31130/6396
112,92 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Víenna lnsurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Február 2024
POISTNÁ ZMLUVA POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MALÉHO PLAVIDLA
2024/3130/6394
78,87 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Víenna lnsurance Group VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Február 2024
Nájom hrobového miesta č. C/369_Prokeš
202400081/2024
66,38 € Mesto Holíč Vladimír Prokeš
26. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024010
160,00 € Mestská časť Košice-Košická Nová Ves Vladimír Horváth