Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Kolektívna zmluva 2023-2027
2023
0,00 € Základná škola, Haniska 290 Základná škola, Haniska 290
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
40/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
41/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
5. December 2023
Moje podnikanie - poistná zmluva
29/2023
318,55 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Základná škola Vilka Šuleka
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
18/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola Valentína Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 2055/2023
17,90 € Obec Veľká Lúka Základná škola sv. Dominika Savia
5. December 2023
Servisná zmluva - Easy To Care
30112023
0,00 € GRIPEX s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vývojová 228, Bratislava
5. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. KŠ/ZO/2022KŠP9684-2 O poskytovaní služieb v oblasti kyberšikany
46-2023
0,00 € Kyberšikana, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad-Spišská Sobota
5. December 2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti
16/2023
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 684, Nálepkovo
5. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín Ovocie, zelenina, vedierková kvasená zelenina
33/2023/12
0,00 € Ľubica Jelačičová Veľkoobchod OZ Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
5. December 2023
Dohoda o zebezpečení súvislej odbornej praxe
33202316
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
5. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
5/2023
2 500,00 € Frambea s. r. o. Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
5. December 2023
Poistná zmluva č. 2404869160
Poistna zmluva č. 2404869160
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Rosina 624
5. December 2023
42-2021 Poistna zmluva č. 2-370-301943 úrazove
42-2021 Poistna zmluva č. 2-370-301943 úrazove
1 498,00 € Colonnade Insurance S.A Základná škola s materskou školou, Rosina 624
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - konektivity na službu DidaktaSK
52-2023 Zmluva o poskytnutí služieb DIDAKTA
149,95 € SILCOM Multimedia SK, s.r.o Základná škola s materskou školou, Rosina 624
5. December 2023
Dodatok č. 1 Poistná zmluva č. 2404869160
Dodato.č1 - Poist. zm č. 2404869160
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Rosina 624
5. December 2023
51-2023 Darovacia zmluva knihy ZS
51-2023 Darovacia zmluva SRRZ-RZ
222,50 € SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou Rosina Základná škola s materskou školou, Rosina 624
5. December 2023
43-2021 Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve 3-370-301943 skupinové úrazové poistneie
43-2021 Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve 3-370-301943 skupinové úrazové poistneie
1 498,00 € Colonnade Insurance S.A Základná škola s materskou školou, Rosina 624
5. December 2023
50-2023 Darovacia zmluva učebne pomôcky MS
50-2023 Darovacia zmluva SRRZ-RZ MS učebne pomôcky
1 412,00 € SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou Rosina Základná škola s materskou školou, Rosina 624
5. December 2023
Zmluva o prenájme softveru a Licenčná zmluva
OP-23-640
3 660,00 € SmartBooks, a.s Základná škola s materskou školou, Rosina 624