Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Odstránenie havárie plynovej kotolne Základnej školy s materskou školou kardinála A. R. v Považanoch č. 216
1
179 288,40 € BB Heating s.r.o Základná škola s materskou školou kardinála A. Rudnaya, Považany 216
24. Jún 2024
nájomná zmluva
N49_2024
20,00 € Erik Kojda Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
24. Jún 2024
nájomná zmluva
N50_2024
20,00 € Samo Sochuliak Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné
24. Jún 2024
Zmluva o príprave a dovoze stravy_dôchodcovia, Do Stošky 8
č. 6/2024 - ŠJ
0,00 € Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina Základná škola s materskou školou Do Stošky 8, 010 04 Žilina
24. Jún 2024
Kávomaty-umiestnenie kusového automatu
Kávomaty-umiestnenie kusového automatu
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Základná škola P.O.H. Trstená
24. Jún 2024
rady pri úspore spotreby energií
3/2024
175,77 € Citrón s.r.o. Základná škola Nejedlého 8,
24. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA122-SCH-000225112
35 108,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos
24. Jún 2024
Rámcová zmluva o nájme dopravných prostriedkov
Z 33/2024
0,00 € Obec Gemerská Poloma Základná škola Gemerská Poloma
24. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 7/2024
Nájomná zmluva č. 7/2024
80,00 € František Smidžár Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
24. Jún 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
9943586883
30,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
9943586884
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
9943586886
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii Pontis
23/2024
3 946,80 € Nadačný fond TELEKOM pri Nadác Základná škola Černyševského
24. Jún 2024
Dodávka plynu
14/2024
0,00 € Torreol, s.r.o. Základná škola Alexandra Dubčeka
24. Jún 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 5/2024- kino
5/2024-kino
120,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Základná škola Mallého 2
24. Jún 2024
Nájomná zmluva
nájomná zmluva Milan Vlček
1 473,60 € Milan Vlček Základná škola
24. Jún 2024
Nájomná zmluva
nájomná zmluva CORHOLE PB
384,00 € CORHOLE PB Základná škola
24. Jún 2024
Výuka AJ šk. rok 2024/2025
54742277-D2/2024
0,00 € Občianske združenie "Angličtin Základná škola
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
65/2024
0,00 € ITACON s.r.o. Záchranná služba Košice