Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č. ZŠ 18/2023
ZŠ 18/2023
0,00 € Katarína Činčarová Základná škola, Krymská 5, Michalovce
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
NM23_109
300,00 € Nadácia Pontis Základná škola, Jána Amosa Komenského 1, Michalovce
6. Jún 2023
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023-2024
2023/09
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV pri Základnej škole J.Hollého 696/3 Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
6. Jún 2023
Zmluva o obstaraní zájazdu č.3224/09/2023
3224/09/2023
6 579,00 € Detská rekreácia s.r.o. Základná škola, Fábryho 44, Košice
6. Jún 2023
Zmluva o zájazde
22/2022
0,00 € CK Slniečko, spol. s.r.o. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín
6. Jún 2023
Zmluva o zájazde
Zmluva č.9
14 610,00 € CK Slniečko s.r.o. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín
6. Jún 2023
dodávka elektrickej energie
12/2023
0,00 € SPP a.s. Základná škola s MŠ Veľké Leváre
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 226560
-CRZ-
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Ulica J. Bottu 27, Trnava
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 226556
-CRZ-
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Ulica J. Bottu 27, Trnava
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 226561
-CRZ-
0,00 € Bidfood Slovakia, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Ulica J. Bottu 27, Trnava
6. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
UD/ZŠ s MŠ/031-003/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a. s. Základná škola s materskou školou, Udavské 80
6. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
33/2023/5
0,00 € ESPIK GROUP s.r.o. Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany
6. Jún 2023
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy
1/2023
161 062,79 € Obec Margecany Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
6. Jún 2023
Rámcová kúpna zmluva
4750/2023
0,00 € Tatranská mliekareň, a.s. Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany
6. Jún 2023
prenájom školskej jedálne Novbyt
014/2023
37,50 € Základná škola s materskou školou Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, Bratislava
6. Jún 2023
nájomna zmluva šatne
26/2023
180,00 € Martin Dobrý Základná škola s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava
6. Jún 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
ZŠsMŠ/04/2023-014
0,00 € VIS Slovensko s.r.o Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Brezno
6. Jún 2023
Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu
6300139845
1 731,70 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Základná škola s materskou školou, Papín 199
6. Jún 2023
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku
12/2023
15,00 € Slovenský zväz chovateľov Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
6. Jún 2023
Zmluva o dočasnom užívaní pozemku
13/2023
15,00 € Slovenský zväz chovateľov Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra