Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - šport - Olympijský klub regiónu Nitra
248/2022
1 000,00 € Mesto Hlohovec Olympijský klub regiónu Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57929-1
72,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Olha Bozhuk
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6614
370/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Zelenayová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6619
375/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Oľga Pivovarčiová
25.
Jún
2022
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
43 / 2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Zemplínska Teplica
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
44 / 2022
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Zemplínska Teplica
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
239/2022
3,50 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
240/2022
3,50 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
241/2022
7,00 € Godiš Ján Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
242/2022
3,50 € Godiš Ján Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
243/2022
7,00 € Godišová Marta Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
244/2022
150,00 € Grofčík Štefan Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
245/2022
450,00 € Beňuš Jakub Obec Zákamenné
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme č. B/449/2
NZ_079/2022
10,00 € Stojková Marie Obec Vlčany
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí NFP
-CRZ-
0,00 € Obec Veľký Lapáš
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
2022062401
100,00 € Petra Zubčáková Obec Veľké Uherce, č. 360, 958 41 Veľké Uherce
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Veľká Lehota 2022 - C-KN č. 822/1, 822/2
45/2022
31 897,54 € RENOVIA s.r.o. Obec Veľká Lehota
25.
Jún
2022
Nájom nebytových priestorov
NAJ_012/2022
0,00 € STOMTECH s.r.o. Obec Terchová
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo - vzdelávanie pedag. zamestancov
-CRZ-
240,00 € Edusteps Obec Teplička
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá podľa uznesenia č. 26/2022 zo zasadnutia OcZ dňa 23.5.2022
2022/06/03
0,00 € Rímskokatolícka farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej Obec Šarišské Dravce