Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
742-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MDM group s.r.o.
9. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
697-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Martin Kutný
9. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
665-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra MARTIGER, s. r. o.
9. December 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v ZNB, Kukučínova 1557/1, Hé (od20.11.2023 do 30.04.2024)
699/2023
0,00 € Mesto Humenné Marta Karabová
9. December 2023
Zmluvy o nájme bytu
801/2023
0,00 € Mesto Humenné Maroš Oláh
9. December 2023
Zmluva o nájme bytu
819/2023
152,74 € Mesto Humenné Marián Tokár
9. December 2023
Zmluva o nájme bytu
817/2023
261,75 € Mesto Humenné Marek Roško
9. December 2023
Zmluva o nájme bytu
832/2023
0,00 € Mesto Humenné Marek Fedurco
9. December 2023
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
873/2023
265,00 € Mesto Rožňava Marcela Váradyová
9. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
354-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra LUVITHERM s.r.o.
9. December 2023
Zmluva o nájme bytu
833/2023
0,00 € Mesto Humenné Lukáš Šalata
9. December 2023
Zmluva o nájme bytu
840/2023
0,00 € Mesto Humenné Lucia Keltošová
9. December 2023
Zmluva o nájme bytu
816/2023
191,89 € Mesto Humenné Ľubomír Bokoč
9. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000624
170,00 € Marianum Ľubica Gubricová
9. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku-CCVČ LAURA
770/2023
6 853,00 € Mesto Humenné LAURA, združenie mladých, stredisko Humenné
9. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
195-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra KOMIL-VK s.r.o.
9. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000904
210,00 € Marianum Jozef Ščasný
9. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000227
21,00 € Marianum Jozef Mráz
9. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2150000047
210,00 € Marianum Jozef Krčmár
9. December 2023
Zmluva o nájme bytu
820/2023
0,00 € Mesto Humenné Jolana Adamová