Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/39/054/162
301,44 € Obec Vyškovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/39/054/155
452,16 € Obec Vislava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/39/054/153
301,44 € Obec Vyšný Hrabovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/39/054/170
602,88 € Obec Krásny Brod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
15. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/44/010/24
0,00 € Obec Úhorná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
24/44/010/23
0,00 € Obec Smolník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
15. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/07/054/33
904,32 € Mesto Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/07/054/32
113,04 € Obec Sobotište Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/07/060/57
11 301,60 € Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/30/054/647-1
0,00 € Obec Rybník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/30/054/34-1
0,00 € Obec Sása Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2014
633,00 € Mesto Revúca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15. Apríl 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/12/059/31
6 479,60 € RENITEX, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
15. Apríl 2024
Dodatok ŠR
24/09/060/27-1
0,00 € IKARCOM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
15. Apríl 2024
Dohoda §19a Umiestňovací príspevok - ŠR
24/23/19A/1
3 319,20 € Liana Blahová, registrovaný sociálny podnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/29/060/21
4 709,05 € Bc. Monika Úriová - MONČIČI DIZAJN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/29/060/51
4 709,05 € František Mag - FLEXI VIDEO STUDIO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/29/060/38
18 064,22 € BEST THERAPY s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/29/060/42
4 709,05 € Mgr. Martina Miklušáková - Lucullus MM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/29/060/47
9 418,10 € Alena Vetráková-kaderníctvo, predaj vlasovej kozmetiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec