Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
259/2021
116,00 € Mgr. art. Martin Hartiník Ústredie ľudovej umeleckej výroby
17.
Jún
2021
DOHODA O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
261/2021
16,00 € Mgr. Katarína Hallonová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Jún
2021
DOHODA O POSKYTOVANÍ CESTOVNÝCH NÁHRAD
260/2021
16,00 € PhDr. Daša Ferklová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Jún
2021
Príkazná zmluva
254/2021
70,00 € Prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Jún
2021
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TLAČIARENSKÝCH SLUŽIEB
255/2021
7 219,00 € Ultra Print s. r. o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Jún
2021
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA
256/2021
255,00 € doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Jún
2021
Príkazná zmluva
257/2021
50,00 € Blanka Cepková doc. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Jún
2021
Príkazná zmluva
258/2021
50,00 € PaedDr. Martina Pavlikánová PhD. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112388_Z
708,00 € PERFORMANCE, s.r.o. Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied
16.
Jún
2021
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
ÚVVa ÚVTOS-55/34-2020
0,00 € Okresný súd BA 4 Ústav na výkon väzby v Bratislave
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112347_Z
40 500,00 € MASO J+L, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112350_Z
17 377,00 € Roman Beňo - farma Seňa Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112657_Z
8 200,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112658_Z
4 919,00 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112661_Z
14 950,00 € MIK, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112664_Z
5 180,00 € TOP - HOLDING s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112665_Z
8 200,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112667_Z
999,99 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
16.
Jún
2021
Zmluva na opakované dodávky potravín
ÚVTOS-71/32-2021
39 166,80 € MENHERT Pekáreň, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo
ÚVTOSM-56/32-2021
138 316,88 € PROFITING, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých