Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/41/54E/95
0,00 € Tomáš Jusko - Sakyphoto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
Dohoda §54, NP Zosúladenie rodinného a pracovného života
22/41/054/63
3 452,24 € OZ Jasličky pre detičky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/41/54E/1496 zo dňa 10.03.2021
Dohoda č. 21/41/54E/1496
0,00 € Thi Hoa Le Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených UoZ v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“- Opatrenie č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/41/054/479
0,00 € WILLCOM s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/41/54E/2384 zo dňa 13.04.2021
21/41/54E/2384
0,00 € Mgr. Roland Grosoš - Rollo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody č. 20/41/054E/1646 zo dňa 29.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/41/054E/1646 zo dňa 29.03.2021
0,00 € Tomáš Jusko - Sakyphoto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
Dohoda o ukončení dohody 21/41/54E/1553 zo dňa 10.03.2021
Dohoda o ukončení dohody 21/41/54E/1553 zo dňa 10.03.2021
0,00 € Jarmila Sotáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 4 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
22/14/54E/19
0,00 € Ladislav Zsoldos Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/14/060/3
7 909,15 € Ing. Erika Szalayová - Pseudosphera-B Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
22/14/060/4
7 909,15 € Zuzana Kucsorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/14/54E/55
0,00 € Tibor Takács Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 december
22/14/54E/74
0,00 € Štefan Ódor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
22/14/060/5
15 818,30 € Anjelské Ruky, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 1 a 3 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/14/54E/73
0,00 € Railpartner, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/14/54E/76
0,00 € Ondrej Štibraň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dodatok č. 1 k dohode č.21/14/054/155 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodneného UoZ - v rámci národného projektu „Chyť sa svojej šance“ – Opatrenie č. 2
21/14/054/155 dodatok č.1
0,00 € SECRET 4 You spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
28.
Január
2022
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
22/46/054/7
3 406,14 € BAĎO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/46/54E/163
0,00 € Zuzana Badžová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 november a ďalšie mesiace
22/46/54E/158
0,00 € Zuzana Pištová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
28.
Január
2022
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 október a ďalšie mesiace vznik žiadateľa po 1.2.2021
22/46/54E/164
0,00 € Sabína Gáborová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok