Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
14-5703-2024
286,46 € Magdaléna Bittová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. NZ/37-1781-2024
0,00 € Ing. Miroslav Jenčík Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5243-2024
336,01 € Zlata Tylová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
14-5701-2024
1 943,46 € Helena Kmecová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5241-2024
4,66 € Irena Hannelová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5226-2024
2 205,13 € Júlia Vargová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5234-2024
26,74 € Verona Tóthová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5239-2024
336,01 € Štefan Ruska Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5225-2024
465,86 € Ľudovít Pahuli Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
15-5222-2024
1 914,10 € Mária Bernátová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6074-2024
336,73 € Kvetoslava Zálehová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6070-2024
30,72 € Vladimír Varga Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6069-2024
83,08 € Mária Rozvodová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6065-2024
97,82 € Ladislav Horváth Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6048-2024
16,98 € Peter Hegedüš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6043-2024
30,72 € Slavka Eliašová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6044-2024
265,10 € Marek Juhás Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6045-2024
177,35 € Marek Drotár Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6042-2024
12,54 € Otília Popíková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
24. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
13-6037-2024
1 721,12 € Stanislav Majoroš Valaliky Industrial Park, s. r. o.