Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1541
0,00 € Roman Beňo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1523
0,00 € Roman Lieskovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/15/54E/1561
0,00 € Tímea Farkašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Jún
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods. 3 zákona č. 5/2004
21/15/060/153
4 030,10 € Martin Horňák GAMA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/3137
0,00 € Marek Sivák - Jednotný vzdelávací systém v doprave Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/3126
0,00 € Lenka Čičváková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/3129
0,00 € Ngoc Tung Bui Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/3128
0,00 € Viet Hoang Nguyen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Dohode číslo: 20/41/54E/2515 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/2515
0,00 € Ondrej Kovaľ - GALÉRIA ANTIKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Jún
2021
D o h o d a číslo: 21/41/054/183 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci projektu „Zapojenie nezames
D o h o d a číslo: 21/41/054/183
0,00 € Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Jún
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/14/54E/1350
0,00 € Zuzana Oroszová - PATMARKET Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/1360
0,00 € Štefan Bartoš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/1339
0,00 € Tibor Haris Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/14/54E/1367
0,00 € Gabriel Redecký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Jún
2021
DOHODA číslo: 21/14/054/13 o poskytnutí investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka sociálne podniky - nenávratná zložka - Opatrenie č.4
21/14/054/13
169 815,00 € Dr.DENY spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
22.
Jún
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/46/54E/1518
0,00 € Tibor Komiňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22.
Jún
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb
21/46/054/175
3 111,60 € Obec Slovenská Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/46/54E/1511
0,00 € Gurka Patrik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/35/54E/1334
0,00 € Miloslav Dzuba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22.
Jún
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/05/54E/1015
0,00 € Boris Forró Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta