Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o výkone správy majetku VKS
812/78/2023/zavod KE - Obec Mokrance
0,00 € Obec Mokrance Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. December 2023
Dodatok k DoC ZF,SA
0C12024903
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics Austria GmbH
8. December 2023
Z M L U V A č . UVTOSaUVV-03150/34-IL-2023 o vykonávaní prác
UVTOSaUVV-03150/34-IL-2023
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava VSH s.r.o.
8. December 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-219/2023 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-164/2023
VTSÚ-12-219/2023
7 192,94 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie VOP Nováky, a.s.
8. December 2023
nájom za hrobové miesto
Dodatok č.1/2023 k ZML.2013/0046
20,00 € Obec Klin Volfová Štefánia
8. December 2023
Zmluva o dielo: oprava oplotenia D2 avyčistenie depozitára D2 v areáli kas. SNP Piešťany.
VHÚ-38-150/2023
25 680,89 € FLEXIMONT SK, s.r.o. Vojenský historický ústav
8. December 2023
Servisná zmluva na revízie, odborné prehliadky, skúšky - bežný servis
VŠC-7-92/2023
0,00 € VÝTAHY RENOVALIFT s.r.o., podnik zahraničnej osoby Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
8. December 2023
prenájom priestorov školy - školská jedáleň
z-67/2023
8,00 € Základná škola Vlastníci bytov Piešťanská 1-8, 010 08 Žilina, p.Krebes
8. December 2023
prenájom priestorov školy - školská jedáleň
z-68/2023
16,00 € Základná škola Vlastníci bytov Fatranská 8-12 , 010 08 Žilina, p.Chylo
8. December 2023
Protokol č. 14/23-24
14/23-24
0,00 € Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Vlastníci bytov a NP domu Centrum II. 81
8. December 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2023, ZV č. 221/24/2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 9/2023, ZV č. 221/24/2023
0,00 € Mesto Ilava (Mestské múzeum Ilava) Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
8. December 2023
Zmluva o spolupráci č. 8/2023, ZoS č. 222/25/2023
Zmluva o spolupráci č. 8/2023, ZoS č. 222/25/2023
50,00 € Mesto Ilava (Mestské múzeum Ilava) Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
9. December 2023
Zmluva o nájme bytu
835/2023
0,00 € Mesto Humenné Vladimír Sivčo
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta ev. č. 3343/2023
388/2023
40,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Vladimír Laluch
9. December 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000923
42,00 € Marianum Vladimír Kubiš
8. December 2023
Zmluva č. 07/2023 o krátkodobom prenájme telocvične uzatvorená v zmysle § 4 VZN Obce Starý Tekov č.2/2023 o miestnych poplatkoch za prenájom verejných priestorov, služieb, zariadení a materiálov v obci Starý Tekov
07/2023
200,00 € Obec Starý Tekov Vladimír Klár
8. December 2023
Zmluva o preplácaní poukážok
448-2023-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Vladimír Janošo - KOVOTOP
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/019
2023/019
40,00 € MČ Košice-Vyšné Opátske, Nižná úvrať 25, 040 01 Košice Vincent Špacai
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2023/018
2023/018
40,00 € MČ Košice-Vyšné Opátske, Nižná úvrať 25, 040 01Košice Vincent Špacai
8. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Nájomná zmluva č. 2007/00986
30,00 € Obec Čachtice Viera Kožuchová