Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
ZoD č. 521/148/2023/UNL ,,Oprava hlavnej AB a strechy nad garážami na ČOV Bardejov"
521/148/2023/UNL - TECORA, s.r.o.
86 269,60 € TECORA, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. September 2023
KZ č. 628/204/2023/UNL ,,Čerpadlá CAPRARI CVX 901/5 + E33700T222-V/G pre závod Trebišov - ÚV Borša v počte 2 ks".
628/204/2023/UNL
13 488,00 € TECHNOTRADING, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. September 2023
Kúpna zmluva
645/61/2023/IU - Obec Cejkov
2,00 € Obec Cejkov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. September 2023
pre stavbu: ,,Rozšírenie NN distribučnej siete a NN prípojky"
367/2023
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Východoslovenská distribučná, a.s.
26. September 2023
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2023-0288-1215320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. VSPP Energy s.r.o.
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R013-511-007-004
IROP-CLLD-R013-511-007-004
105 000,00 € JaM-LIMBA, s.r.o. VSP - Stredný Gemer
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R013-511-007-003
IROP-CLLD-R013-511-007-003
95 120,00 € MAHOLZ s.r.o. VSP - Stredný Gemer
26. September 2023
Zmluva č. ZO/2023BBZ27746-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
108/2023
48,00 € Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. Voznica
26. September 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-158/2023 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-129/2023
VTSÚ-12-158/2023
4 965,99 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie VOP Nováky, a.s.
26. September 2023
Nájomná zmluva
NZ_013/2023
849,15 € Základná škola Nad Medzou Volejbalový klub Spišská Nová Ves, Za Hornádom 15
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
245/2023
5 900,00 € Mesto Stará Ľubovňa - primátor mesta Volejbalový klub mesta
26. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
C/258
30,00 € Obec Štvrtok na Ostrove Vojtech Koiš, Ing.
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77275-1
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vladyslava Planchak
26. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77204-2
218,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Vladyslav Kovalchuk
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000669
135,30 € Marianum Vladimír Sadloň
26. September 2023
zmluva o nájme
16/2023/GZ4
700,00 € Vladimír Rudzan
26. September 2023
Zmluva o prenájme č.30/2023
30
0,00 € Gymnázium Antona Bernoláka VK GAB Senec
26. September 2023
Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o prijímaní platobných kariet
47/2023
0,00 € Tatra Banka a.s. Visit Košice
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri účasti na workshope
45/2023
0,00 € PaedDr. Jana Poláková Visit Košice
26. September 2023
Zmluva o spolupráci pri účasti na workshope
44/2023
0,00 € Andrea Bobbová Visit Košice