Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 37/2023
Nájomná zmluva č. 37/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o dobornom vedení plaveckého výcviku
17_2022
0,00 € AQ PLUS, s.r.o. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Nájomná zmluva 23/2022
NZ 23_2022
0,00 € Florbalový klub Turany Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva č. 2023 KGR POP3ZŠ PKPO 812 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektu aktív v rámci nár. projektu
Zmluva č.2023 KGR POP3ZŠ PKPO 812
0,00 € Národný inštitút vzdelávaniaa mládeže Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
4300080943
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o dielo- Dodatok č. 1
19_2022
0,00 € BRAMAPO s.r.o. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
14_2022
0,00 € BRAMAPO s.r.o. Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu " Dajme spolu gól "
Zmluva 25_2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
189/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Poistná zmluva poistenie majetku podnikateľských subjektov
Poistná zmluva
0,00 € Union poisťovňa, a. s., Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 38/2023
Nájomná zmluva č. 38/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, 038 53 Turany Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Nájomná zmluva č. 39/2023
Nájomná zmluva č. 39/2023
0,00 € Základná škola, Komenského 10, Turany Základná škola, Komenského 10, Turany
1. Marec 2024
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
0,00 € Jana Zahradníková Základná škola, Komenského 10, Turany
29. Február 2024
Licenčná zmluva
2
0,00 € Seyfor Slovensko, a. s. Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen
29. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
7500000673
9 314,17 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Horný Vadičov 277
1. Marec 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122399185
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
1. Marec 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
202408
0,00 € Ivan Urda Základná škola, Hlavná ulica 86/29, Málinec
29. Február 2024
Dodatok k Zmluve o zájazde č. 24606
Dodatok k Zmluve o zájazde č. 24606
0,00 € CK Slniečko, spol s r.o. Základná škola, Brezová 19, Piešťany
29. Február 2024
Škola v prírode
010307
0,00 € OZ Kráľovstvo pre deti Základná škola, Belehradská 21, Košice
1. Marec 2024
Kúpa, dodanie a inštalácia kovových šatňových skríň
-CRZ-
29 823,45 € AKD s.r.o. Základná škola Žitavská 1, 821 07 Bratislava