Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zmluva č. 05 o nájme bytu č 22 v BD súp.č. 1616 na ul. F. Kráľa, č.vch. 66 v Žarnovici
ZB2022081/OSMM
0,00 € Mgr. Petra Laslavská Žarnovica
30. September 2022
Zmluva č. 25 o nájme bytu č. 04 v BD súp.č. 1616, na ul.F. Kráľa, č.vch. 66 v Žarnovici
ZB2022084/OSMM
0,00 € Zuzana Kečkešová Žarnovica
30. September 2022
Zmluva č. 06 o nájme bytu č. 14 v BD súp.č. 1525 na ul. F. Kráľa č. 63 v Žarnovici
ZB2022082/OSMM
0,00 € Ivana Magyarová Žarnovica
30. September 2022
Dohoda o skončení nájmu bytu č. 05 v BD súp.č.1616 na ul. F. Kráľa, č.vch. 66 v Žarnovici
ZB2022085/OSMM
0,00 € Katarína Suchánová Žarnovica
30. September 2022
Zmluva č. 06 o nájme bytu č. 05 v BD súp.č. 1616, na ul. F. Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
ZB2022086/OSMM
0,00 € Jozef Fabian Žarnovica
30. September 2022
Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 12 v BD súp.č.1526, na ul. F. Kráľa, č. vch. 64 v Žarnovici
ZB2022076/OSMM
0,00 € Ľubomír Hluzák Žarnovica
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí - nádoba na odpad
Dodatok č. 1 dňa 30092022
3,50 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Zuzana Ruženská
30. September 2022
Dohoda o poskytnutí ubytovania
AOS-57-181/2022
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zuzana Mikolajčíková
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí - nádoba na odpad
Dod č. 1-30092022
3,50 € Obec Jasová, č. 303, 941 34 Jasová Zuzana Kamočaiová
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní
ZML 559/2022 RE
670,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Zuzana Hajdúková
30. September 2022
Dodatok k zmluve
025/2022
0,00 € Obec Ploské Zuzana Fedirková
30. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
PNV-2022/004-ZSsMS/032
0,00 € ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves ZUŠ Lipany
30. September 2022
Nájomná zmluva
28/2022
320,00 € Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble ZUŠ I. Godina Vráble
30. September 2022
Kúpna zmluva
2022-08
0,00 € RAJO s.r.o. ZŠsMŠ Lisková
30. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov (KD)
16/2022_KD
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany ZŠsMŠ Lazany, Školská 423/5, 972 11 Lazany
30. September 2022
Zmluva o prenájme nebytových priestorov (KD)
15/2022_KD
0,00 € Obec Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany ZŠsMŠ Lazany, Školská 423/5, 972 11 Lazany
30. September 2022
zmena ceny tovaru
ZŠ 16/2022-012
0,00 € Pekáreň, s.r.o. Halič ZŠ, Školská 1, Fiľakovo
30. September 2022
Zmluva o prenájme
Z/23/2022
210,00 € Milan Hindický ZŠ, SNP 5, Šurany
30. September 2022
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančn.vzel. FinQ
22/22-3/22
0,00 € FinQ Centrum, n.o. ZŠ Stupava kpt. J. Nálepku v Stupave
30. September 2022
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
33/1/2022
0,00 € RAJO s.r.o. ZŠ SSV BB