Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6615
371/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Tatiana Pinčeková
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
H 21/2022
90,00 € Obec Očová, SNP 330/110 Tatiana Holíková
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € Lekáreň Dr. Max, PharmDr. Monika Langerová Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € Lekáreň Dr. Max, PharmDr. Monika Langerová Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € stomatologická ambulancia, Kapadent s.r.o., MUDr. Marek Prokopovič Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
25.
Jún
2022
Zmluva o určení výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia Strednej zdravotníckej školy, Moyzesova 17, 040 01 Košice
-CRZ-
0,00 € stomatologická ambulancia, Kapadent s.r.o., MUDr. Marek Prokopovič Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
21/2022
105,86 € Mobelix SK s.r.o. Nitra SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, 950 03 Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
TU-2022/016-OcÚ-005
40,00 € Obec Tuhrina Simona Vidličková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6612
368/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Silvia Kinčíková
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57925-1
92,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Samuel Olejár
25.
Jún
2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6610
366/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Rudolfína Miklovičová
25.
Jún
2022
Zmluva na organizačné a mat. – tech. zabezpečenie vyhodnotenia olympiád a postupových súťaží za šk. rok 2021/2022 pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií v okrese Dun. Streda v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pre rok 2022
5/2022
772,00 € Základná škola Jilemnického ulica 204/11 Dunajská Streda Regionálny úrad školskej správy v Trnave
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Priateľstvo Hlohovec - De Panne
263/2022
4 000,00 € Mesto Hlohovec Priateľstvo Hlohovec - De Panne
25.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57920-1
110,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Polina Melnychuk
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Podarujme radosť
268/2022
4 200,00 € Mesto Hlohovec Podarujme radosť
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
046/2022
0,00 € Stueller Marek Piešťany MsKS
25.
Jún
2022
Zmluva o výpožičke
045/2022
0,00 € Tekovské múzeum v Leviciach Piešťany MsKS
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
9/2022
630,00 € Ptičie PhDr.Viliam Bielovský a manž. Simona
25.
Jún
2022
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2251833
92,40 € SLOVGRAM Park kultúry a oddychu
25.
Jún
2022
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
2251832
64,68 € SLOVGRAM Park kultúry a oddychu