Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/57/2024
3,32 € Obec Branč Zoltán Milo
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
2/2024-19
20,00 € Obec Kamenica nad Hronom Zoltán Hajas B-TEX
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
2/2024-20
20,00 € Obec Kamenica nad Hronom Zoltán Hajas B-TEX
23. Júl 2024
Zmluva o partnerstve
401405DUQ8
58 155 634,56 € Ministerstvo zdravotníctva SR Zdravé regióny
23. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 810649275-2-2024-NZP
810649275-2-2024-NZP
530,00 € Železnice Slovenskej republiky Zdenka Nosálová
23. Júl 2024
Zmluva o bezodplatnom užívaní č. 1
1/2024-Jarmok
0,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Zdenka Markovičová
23. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 1270 - 024/2024
Zmluva č. 024/2024
0,00 € Obec Spišský Hrušov Zdenek Krzan
23. Júl 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu p. Milan Čuliak
Zmluva z 10.07.2024
0,00 € Jarmila Kružicová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Júl 2024
Dodatok č. 9 k Zmluve o platení úhrady za SS
Dodatok č. 9 k Zmluve o platení úhrady za SS
0,00 € Jozef Malatinec Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Júl 2024
Dodatok č. 6 ku Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu p. Emília Murínová
Dodatok č. 6
0,00 € Jana Bellová Zariadenie sociálnych služieb Záhonok
23. Júl 2024
Darovacia zmluva
07/2024-D
61,00 € Vlasta Liptáková Zariadenie sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia
23. Júl 2024
Rekonštrukcia kotolne v ZSS Hriňovčan
13_2024_ZSS Hriňovčan
89 838,38 € MULTIMONTAŽE, s.r.o., Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan
23. Júl 2024
ZMLUVA č.: 7/1000209932 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000209932
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Júl 2024
ZMLUVA č.: 8/1000217871 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000217871
0,00 € Ing. Ladislav Centár - S.C.S. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Júl 2024
ZMLUVA č.: 7/1000209998 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
7/1000209998
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
23. Júl 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
21/2024
0,00 € Obec Ješkova Ves Západoslovenská distribučná, a.s.
23. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
ev. č. 241072-0170002610-VB 2
0,00 € Obec Jacovce Západoslovenská distribučná a. s,
23. Júl 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20212839
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
23. Júl 2024
Zmluva o dielo
08/2024
0,00 € G-C Interiér, s.r.o. Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová
23. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
SC2024/111 ZŠ Kremnica
0,00 € Torreol, s.r.o. Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica