Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20216023_Z = VC
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20216023_Z
0,00 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva
Z202112548_Z
6 695,40 € AREKO, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI č. 4600005707/PN/2021
180/2021
0,00 € Wolters Kluwer SR s.r.o Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
22.
Jún
2021
Rámcová kúpna zmluva na dodávky batérií NiCd a NiCd článkov
1100041771/61322/2021-S31
0,00 € BATTEX Slovakia, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
22.
Jún
2021
Dohoda č. 2/2021/NDA o ochrane dôverných informácií
2/2021/NDA
0,00 € PricewaterhouseCoopers LLP Železnice Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
093-I-501-VB/2020
1,61 € Slovenský pozemkový fond Železnice Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena
096-I-501-VB/2020
0,68 € Slovenský pozemkový fond Železnice Slovenskej republiky
22.
Jún
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0141-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ZSE Energia a.s.
22.
Jún
2021
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE Č.: IROP-ZM-302021X116-211-27
652/2021
701 060,71 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ZELENÁ DUNAJSKÁ LUŽNÁ, n.o.
22.
Jún
2021
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č. R_30/2021
IVES_ZM_R-30-2021_2021
0,00 € IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Základná škola Rožňava
22.
Jún
2021
Rámcová dohoda
Z202112956_Z
12 039,38 € MASO J+L, s.r.o. Základná škola Bukovecká 17, Košice
22.
Jún
2021
Dodatok č .3 ku Kolektívnej zmluve na r. 2021
1SprV/489/2021
0,00 € Okresný súd Michalovce Základná organizcáia OZJ v SR pri Okresnom súde Michalovce
22.
Jún
2021
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
045/2021-6/02-EaVP
600,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Wiktor Leo Burnett, s.r.o.
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
204/2021
0,00 € Seková Viera Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva
203/2021
45,00 € Vladimír Kovařík Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23.
Jún
2021
občerstvenie-"road show"
obj_89_2021
1 368,33 € City Hotel Bratislava s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Jún
2021
Predĺženie predplatného o 1 rok na licencie ADOBE
OBJ_88_2021
1 866,80 € ASBIS SK, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Jún
2021
Predĺženie predplatného o 1 rok na SW NALGOO
OBJ_87_2021
4 398,00 € NALGOO, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
22.
Jún
2021
Zmluva o dielo. Oprava strešnej konštrukcie - kotvenie plechov na objekte ESO prístreška č. 58 kasárne SNP Piešťany.
VHÚ-79-31/2021
5 203,04 € Roman kršiak - VERTICAL LIMIT Vojenský historický ústav
22.
Jún
2021
Zmluva o dielo
2020/2210/4407
71 996,40 € NOVA INTERIER, s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK