Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Júl 2024
Dohoda č. 11/2024/OdŠMKaŠ/KK o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Martin - "Šoltésovej Martin"
820/2024
900,00 € Mesto Martin Živena, spolok slovenských žien, Miestny odbor Živena Martin
16. Júl 2024
Kúpna zmluva
Z20245739_Z
1 500,00 € Martin Gall - MG COMP Žilinská univerzita v Žiline
17. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE DIGITÁLNEHO METALURGICKÉHO MIKOROSKOPU S PRÍSLUŠENSTVOM A S TÝM SPOJENÉ SLUŽBY
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE DIGITÁLNEHO METALURGICKÉHO MIKOROSKOPU S PRÍSLUŠENSTVOM A S TÝM SPOJENÉ SLUŽBY
35 100,00 € Keyence International (Belgium) NV/SA Žilinská univerzita v Žiline
17. Júl 2024
Zmluva o dielo FRI č. 59/2024
Zmluva o dielo FRI č. 59/2024
25,00 € doc. Ing. Michal Zábovský, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
17. Júl 2024
Zmluva o dielo FRI č. 62/2024
Zmluva o dielo FRI č. 62/2024
25,00 € Ing. Katarína Zábovská PhD. Žilinská univerzita v Žiline
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 688/2024
688/2024
2 930,00 € Mesto Žilina Žilina Bears rugby club
17. Júl 2024
Dohoda o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií (NDA)
301/2024
0,00 € Zlínský kraj Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Júl 2024
Dodatok č.4 k ZMLUVE O NÁJME zo dňa 14.10.2015
298/2024
169 336,48 € "CASSOFIN, a.s. Letná 27, 043 14 Košice" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Júl 2024
Dodatok č.6 k ZMLUVE O NÁJME zo dňa 18.10.2017
299/2024
88 681,74 € "CASSOFIN, a.s. Letná 27, 043 14 Košice" Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
17. Júl 2024
Dodatok č.7 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27.11. 2020
300/2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená MD SR Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
16. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
574-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Vladimír Záhorský , Ing. Železnice Slovenskej republiky
16. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
019-A.1-PP-46-ZBVB/2022
0,00 € TTT - Trucks & Trans Tatry, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17. Júl 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
100608535ZoP
6 620,88 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
16. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 42/2024
42/2024
1 940,36 € Obec Kluknava Žec J. Žecová J.
16. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000370
232,10 € Marianum Zuzana Uhrová
16. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0223/2024TN
1237/2024
0,00 € Mesto Trenčín Zuzana Machunková
16. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0222/2024TN
1238/2024
0,00 € Mesto Trenčín Zuzana Machunková
16. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena, kúpna zmluva
8R/ 2024
600,00 € Obec Dravce Zuzana Gardori Koršalová
16. Júl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.00373/04/03/2024.
00373/04/03/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Zuzana Belancová
16. Júl 2024
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 28/38/2024
S 28/38/2024
1 680,00 € Environmentálny fond Zuzana Andrásová- ZELOVOC