Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Dohoda č 22/25/010/72 o pomoci v hmotnej núdzi
1088/2022/KP
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, J. M. Hurbana 16, 010 01 Žilina Žilinský samosprávny kraj
28. November 2022
Rámcová dohoda - (Žiadosť o ukončenie poskytovania verejnej telefónnej služby)
468/2020/OVO (37)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
28. November 2022
Rámcová dohoda - (Žiadosť o ukončenie poskytovania verejnej telefónnej služby)
468/2020/OVO (38)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
28. November 2022
Rámcová dohoda - (Žiadosť o ukončenie poskytovania verejnej telefónnej služby)
468/2020/OVO (39)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
28. November 2022
Dodatok č. 2 k ZoD: SOŠ Polytechnická, Dolný Kubín - Stavebné úpravy objektu dielní - elektroinštalácia
65/2021/OSMaI_D2
8 921,52 € STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
28. November 2022
Kúpna zmluva
Z202214409_Z
176,40 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. November 2022
Kúpna zmluva
Z202214454_Z
473,88 € MB TECH BB s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. November 2022
Kúpna zmluva
Z202214433_Z
3 479,99 € HENRYSO, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. November 2022
Zmluva o nájme bytu
792/2022
86,02 € Mesto Liptovský Mikuláš Želmíra Dzúrová
28. November 2022
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 1/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
613/2022
0,00 € Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2022
Zmluva č.091200PP7005/22 o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy
609/2022
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO:31 364 501 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2022
Zmluva o budúcej pracovnej zmluve
616/2022
0,00 € Adam Uličný Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/DV/2021 o duálnom vzdelávaní
610/2022
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická, Bratislava Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2022
Učebná zmluva č. 19/UZ/2022
614/2022
0,00 € Roman Bačo Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4600005871/PN/2021 - 1/DV/2021 o duálnom vzdelávaní
611/2022
0,00 € Stredná odborná škola, T. Vansovej Prievidza Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2022
Učebná zmluva č. 20/UZ/2022
615/2022
0,00 € Katarína Kolesárová Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2022
"Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4600005873/PN/2021 - 2/DV/2021 o duálnom vzdelávaní "
612/2022
0,00 € Stredná odborná škola železničná Košice Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
10241/2022/5400/063
60 768,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Železnice Slovenskej republiky
28. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
10242/2022/5400/063
83 721,60 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Železnice Slovenskej republiky
28. November 2022
rámcová kúpna zmluva
11167/2022/5400/020
31 200,00 € SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky