Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2019
Licenčná zmluva
84/LZ/2019
Doplnená
300,00 € Slovenský filmový ústav EDIT Studio, s.r.o.
29. November 2012
Licenčná zmluva
42/LZ/2012
Doplnená
3 281,00 € Slovenský filmový ústav Second Run DVD
14. Apríl 2015
Licenčná zmluva
7/LZ/2015
Doplnená
20,00 € Slovenský filmový ústav Opavská kulturní organizace, p.o.
23. Február 2018
Licenčná zmluva
4/LZ/2018
Doplnená
140,00 € Slovenský filmový ústav ROADTRIP STUDIO, s.r.o.
26. Jún 2015
Koprodukčná zmluva
3/KOP/2015
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav Punkchart films s.r.o.
9. Máj 2018
Licenčná zmluva
17/LZ/2018
Doplnená
150 000,00 € Slovenský filmový ústav R+L s.r.o.
7. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9/RZ/2012
Doplnená
20 888 676,22 € Slovenský filmový ústav Úrad vlády Slovenskej republiky
13. September 2016
Licenčná zmluva
35/LZ/2016
Doplnená
14 650,00 € Slovenský filmový ústav JAY PRODUCTION, spol. s r.o.
29. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pri použití záznamov audiovizuálnych diel
9/SP/2021
Doplnená
0,00 € Slovenský filmový ústav DAFilms Slovensko, občianske združenie
19. November 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov AVF č.: AVF 637/2020-9/2.3
55/RZ/2020
Doplnená
31 800,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
28. Január 2016
Licenčná zmluva
1/LZ/2016
Doplnená
114 200,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
13. Júl 2012
Zmluva o partnerstve
19/RZ/2012
Doplnená
983 477,37 € Slovenský filmový ústav Národné osvetové centrum
12. November 2015
Zmluva o spolupráci pri príprave podujatia v Kine Lumiere - Kine Slovenského filmového ústavu
37/SP/2015
Doplnená
10 000,00 € Slovenský filmový ústav Permanent Production s.r.o.
6. Marec 2014
Koprodukčná zmluva o spolupráci pri výrobe audioviuálneho diela s názvom Last Folio
6/KOP/2013
Doplnená
7 500,00 € Slovenský filmový ústav Portobello Media Limited
27. September 2016
Zmluva o spolupráci
27/SP/2016
Doplnená
14 000,00 € Slovenský filmový ústav OZ FOTOFO
17. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z fin.prostriedkov AVF č.: AVF 707/2020-4/3.1
4/RZ/2021
Doplnená
4 000,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
23. Júl 2014
Licenčná zmluva
22/LZ/2014
Doplnená
1 500,00 € Slovenský filmový ústav EDIT Studio, s.r.o.
1. Október 2013
Licenčná zmluva
32/LZ/2013
Doplnená
106 300,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska
31. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov AVF číslo: AVF 337/2023-4/3.1/1
65/RZ/2023
Doplnená
20 700,00 € Slovenský filmový ústav Audiovizuálny fond
6. Február 2023
Licenčná zmluva
2/LZ/2023
Doplnená
22 100,00 € Slovenský filmový ústav Rozhlas a televízia Slovenska