Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Október
2021
Rámcová zmluva na nákup emisných kvót EUA
4600002670
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) S.A. Bratislavská teplárenská, a.s.
18.
Október
2021
Zmluva o kúpe a predaji emisných povoleniek - EMIR Reporting Agreement
46002454
Doplnená
0,00 € Mitsui Bussan Commodities (France) SA MH Teplárenský holding, a.s
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/1845
Doplnená
0,00 € Tomáš Koczka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
4.
Apríl
2017
Kúpna zmluva č. 2016/211-„Kontajner mobilného identifikačného laboratória“
6200001720
Doplnená
329 583,33 € Agregaty PEX-POOL PLUS Janusz Kania Úrad pre investície a akvizície MO SR
18.
December
2015
Rámcová dohoda č. 2015/523 - Kontajner mobilného identifikačného laboratória
6500000437
Doplnená
659 166,66 € Agregaty PEX POOL PLUS Janusz Kania Akvizičná agentúra
16.
Jún
2020
Dohoda číslo: 20/10/54E/1898 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4B
Dohoda číslo: 20/10/54E/1898
Doplnená
0,00 € Mgr. Róbert Hlatký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
1.
Marec
2021
D O H O D A číslo: 21/05/54E/315 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/05/54E/315
Doplnená
0,00 € Mário Novák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
27.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2235
Doplnená
0,00 € Peter Záboj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13.
Júl
2012
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva -2012
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
27.
Február
2015
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
13.
Marec
2012
Framework Licence Agreement
5/2012/OGMV
Doplnená
0,00 € EuroGeographics AISBL Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
10.
Október
2013
Zmluva o dielo
1100033129/2013/5400/026
Doplnená
24 640,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2305
Doplnená
0,00 € Mgr. Jozef Petríček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17.
Február
2014
Rôzne druhy tlačovín a tlačiarenských výrobkov
0140032014
Doplnená
27 124,73 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16.
December
2014
Dohoda o hromadnom uzatvorení dodatkov k zmluve
Spr 1660-1667/2014
Doplnená
10,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Dohoda č.20/18/54E/2237 o poskytnutí finnačeného príspevku - Opatrenie č. 2 v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/2237
Doplnená
0,00 € Ing. Matej Báleš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2222
Doplnená
0,00 € Nikoleta Kohút Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/1625
Doplnená
0,00 € Dušan Procházka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6.
November
2013
DOHODA číslo 108/§51/2013/Zam.
108/§51/2013/Zam.
Doplnená
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
10.
December
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3871 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
20/03/54E/3871
Doplnená
0,00 € Tomáš Jung Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok