Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
10.
Október
2013
Zmluva o dielo
1100033129/2013/5400/026
Doplnená
24 640,00 € REMING CONSULT a.s. Železnice Slovenskej republiky
2.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2305
Doplnená
0,00 € Mgr. Jozef Petríček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17.
Február
2014
Rôzne druhy tlačovín a tlačiarenských výrobkov
0140032014
Doplnená
27 124,73 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16.
December
2014
Dohoda o hromadnom uzatvorení dodatkov k zmluve
Spr 1660-1667/2014
Doplnená
10,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
11.
Január
2021
Dohoda č.20/18/54E/2237 o poskytnutí finnačeného príspevku - Opatrenie č. 2 v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/18/54E/2237
Doplnená
0,00 € Ing. Matej Báleš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2222
Doplnená
0,00 € Nikoleta Kohút Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
13.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/1625
Doplnená
0,00 € Dušan Procházka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
6.
November
2013
DOHODA číslo 108/§51/2013/Zam.
108/§51/2013/Zam.
Doplnená
0,00 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
10.
December
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3871 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
20/03/54E/3871
Doplnená
0,00 € Tomáš Jung Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
5.
August
2020
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov kultúrnej hodnoty
SNM-HM-ZOV-2020/1610
Doplnená
0,00 € Pontificio Istituto Slovacco dei Santi Cirillo e Metodio Slovenské národné múzeum
20.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/1964
Doplnená
0,00 € Mgr. Zuzana Miklóšová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
18.
Máj
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - opatrenie č. 4
20/12/54E/1598
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Zuzana Chudíková DANONA
17.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3505
Doplnená
0,00 € Zoltán Kállay Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11.
Jún
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/2784
Doplnená
0,00 € Mgr. Ľudovít Molitoris Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
24.
November
2015
Zmluva o IT službách
IT GHA
Doplnená
0,00 € Amadeus IT Group, S.A. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
14.
Máj
2020
Dohoda číslo: 20/24/54E/690 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B)
20/24/54E/690
Doplnená
0,00 € Helena Máliková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
16.
Máj
2020
Dohoda č.20/25/54E/1886 v rámci NP „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.3B
20/25/54E/1886
Doplnená
0,00 € Ing. Juraj Matejik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Február
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci NP REŠTART - príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce - opatrenie č. 2
18/20/054/5
Doplnená
0,00 € Sláva Babinská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
2.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54e/3197
Doplnená
0,00 € Silvia Jančeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
11.
Marec
2013
Zmluva o dielo č. LU-061-002/2013
LU_ZM_LU-061-002-2013_2013
Doplnená
0,00 € Akciová spoločnosť otvoreného typu (ASOT) "Letisko Vnukovo" Letecký útvar MV SR