Zmluva o partnerstve

Dátum:

Dátum zverejnenia:27.09.2012
Dátum uzavretia:26.09.2012
Dátum účinnosti:28.09.2012
Dátum platnosti do:neuvedený

Identifikácia zmluvy:

Typ:Zmluva
Č. zmluvy:282/2012
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Objednávateľ:Národné osvetové centrum, PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka
Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
IČO:00164615
Dodávateľ:Slovenský filmový ústav, Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ
Grosslingová 32, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
IČO:891444
Názov zmluvy:Zmluva o partnerstve
ID zmluvy:653611
Poznámka:Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. Jej platnosť a účinnosť končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti zmluvy o NFP, ktorú uzatvorí v zastúpení Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre prioritnú os 2 OPIS s hlavným partnerom v príppade schválenia národného projektu.<br />
Stav:Doplnená

Cenové plnenie:

Zmluvne dohodnutá čiastka: 0,00 €
Celková čiastka: 0,00 €

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
22.
November
2013
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č. 282/2012 zo dňa 29.09.2012
1-282/2012
0,00 € Slovenský filmový ústav, Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ Národné osvetové centrum, PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka
25.
November
2013
Dodatok č.2 k Zmluve o partnerstve č. 282/2012 zo dňa 26.09.2012 v znení Dodatku č.1 zo dňa 14.11.2013.
2-282/2012
983 477,37 € Slovenský filmový ústav, Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ Národné osvetové centrum, PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka
25.
November
2014
Dodatok č.3 k Zmluve o partnerstve SFÚ č. 282/2012
3-2012/2012
983 477,37 € Slovenský filmový ústav, Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ Národné osvetové centrum, PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka
2.
Jún
2015
Dodatok č.4 k Zmluve o partnerstve z 26.09.2012
4-282/2012
535 388,53 € Slovenský filmový ústav, Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ Národné osvetové centrum, PhDr. Jana Kresáková, generálna riaditeľka
Publikoval: Národné osvetové centrum Zobrazenia: 0x