Centrálny register zmlúv

Národné osvetové centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024162/2024
55,00 € doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. Národné osvetové centrum
28. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024163/2024
2 500,00 € MgA. Tomáš Kompaník Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
167/2024
800,00 € ŠKRUPINKA Trenčín Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
168/2024
840,00 € Folklórna skupina Podžiaran Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI VÝCHODNÁ 2024
170/2024
0,00 € Obec Východná Národné osvetové centrum
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
172/2024
0,00 € Gemersko-malohontské osvetové stredisko Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
162/2024
300,00 € Art School Smižany Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
163/2024
0,00 € Komoča - Komócsa Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
164/2024
250,00 € PX CENTRUM Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
165/2024
1 240,00 € Národné osvetové centrum SLOVE s.r.o.
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
166/2024
300,00 € Národné osvetové centrum Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia
24. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024158/2024
80,00 € Mgr. MgA. Laura Kolačkovská Národné osvetové centrum
24. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024159/2024
72,00 € Júlia Galdunová, DiS. art. Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024150/2024
92,00 € Tamás Dobsa Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024151/2024
80,00 € Mgr. Mónika Dobsa Fodor Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024152/2024
303,00 € Martin Remenec Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024156/2024
160,00 € Ing. Jozef Kahan, PhD. Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
154/2024
400,00 € Folklórny súbor VAGONÁR - POPRAD Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
155/2024
500,00 € Kľúčik združenie rodičov a priateľov detského súboru Matičiarik Národné osvetové centrum
23. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
156/2024
370,00 € Spolok pre obnovu kultúry a tradícií BREZINKY Národné osvetové centrum