Centrálny register zmlúv

Národné osvetové centrum

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023329/2023
80,00 € doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD. Národné osvetové centrum
11. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023330/2023
40,00 € prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Národné osvetové centrum
11. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023331/2023
143,00 € Mgr. Jana Soprová Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023319/2023
0,00 € Peter Jančárik, M.A. Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023320/2023
50,00 € doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD. Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023321/2023
40,00 € Ing. Lucia Bosáková, PhD. ; doc. Mgr. Zuzana Drakulincová, PhD. Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023322/2023
0,00 € Mgr. Bc. Stanislava Van Laer ; Mgr. Daniela Fiľakovská Bobáková, PhD. Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023323/2023
20,00 € Mgr. Jaroslava Kopčáková, PhD. Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023324/2023
0,00 € doc. PhDr. Ľuba Pavelková, PhD. Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023325/2023
50,00 € Mgr. Júlia Švecová Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023326/2023
55,00 € Mgr. Soňa Rossi, PhD. Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023327/2023
0,00 € PhDr. Anna Árpová, PhD., MBA, MPH ; Mgr. Laura Árpová, MBA, MPH Národné osvetové centrum
7. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023328/2023
300,00 € Marie Stracenská Národné osvetové centrum
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
368/2023
100,00 € Národné osvetové centrum Bratislavská káva
6. December 2023
Zmluva o spolupráci
369/2023
5 560,00 € LAMBERY, spol. s r.o. Národné osvetové centrum
6. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podania umeleckého výkonu výkonným umelcom
370/2023
2 000,00 € Orchester Jeana Valjeana, s. r. o. Národné osvetové centrum
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2023318/2023
52,00 € Mgr. Lucia Panáčková Národné osvetové centrum
5. December 2023
Zmluva o použití grantu na školenie zamestnancov
366/2023
200,00 € Mário Varga Národné osvetové centrum
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
367/2023
6 120,00 € MADWIRE, s. r. o. Národné osvetové centrum
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
364/2023
250,00 € Národné osvetové centrum Súkromná základná umelecká škola