Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
127/22/AZ
0,00 € FIMAZO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o dielo
120/22/ZoD
13 905,00 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o dielo
124/22/ZoD
39 882,96 € ZANDER, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. November 2022
Zmluva o dielo
119/22/ZoD
27 254,86 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
121/22/AZ
2 000,00 € Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
115/22/AZ
Doplnená
0,00 € European investment opportunities, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
118/22//AZ
400,00 € Martin Bendík Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o dielo
109/22/ZoD
Doplnená
9 200,00 € URANPRES, spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Október 2022
Zmluva o spolufinancovaní preložky verejného vodovodu
114/22/KZ
22 297,63 € Obec Gánovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Október 2022
Zmluva o dielo
82/22/ZoD
16 518,00 € SOLARKLIMA, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o dielo
108/22/ZoD
6 375,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Október 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
111/22/AZ
400,00 € ŽHK POPRAD, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Október 2022
Zmluva o dielo
110/22/ZoD
65 858,62 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Október 2022
Zmluva o dielo
101/22/ZoD
46 970,88 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Zmluva o dielo
94/22/ZoD
7 550,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Zmluva o dielo
100/22/ZoD
143 854,56 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. September 2022
Zmluva o nájme
106/22/NZ
3 500,00 € Kežmarok Invest, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2022
Zmluva o dielo
98/22/ZoD
20 472,49 € HYDROSTOP s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2022
Zmluva o spolufinancovaní preložky verejného vodovodu
105/22/AZ
Doplnená
50 451,17 € ZUDAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. September 2022
Zmluva o dielo
97/22/ZoD
Doplnená
133 425,46 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.