Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2022
Zmluva o dielo
60/22/ZoD
181 574,92 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Jún 2022
Zmluva o dielo
63/22/ZoD
Doplnená
133 106,77 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2022
Zmluva o dielo
48/22/ZoD
49 650,56 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2022
Zmluva o dielo
58/22/ZoD
Doplnená
101 008,92 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
40/22/AZ
Zrušená
500,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Jún 2022
Zmluva o dielo
32/22/ZoD
Doplnená
200 566,06 € Terratechnik, spol. s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
59/22/AZ
1 000,00 € Obec Vlková Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Jún 2022
Zmluva o dielo
41/22/ZoD
Doplnená
189 538,45 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
50/22/AZ
300,00 € Odborový zväz DREVO, LESY, VODA Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Jún 2022
Zmluva o dielo
46/22/ZoD
Doplnená
41 197,34 € Palstav Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
3. Jún 2022
Kúpna zmluva
20/22/KZ
8 500,62 € Obec Forbasy Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
23/22/ZoD
171 472,24 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
28/22/ZoD
Doplnená
45 079,24 € Palstav Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
36/22/ZoD
122 983,88 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
35/22/ZoD
2 625,00 € A.S.Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
29/22/AZ
1 000,00 € KEY ART AGENCY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
38/22/ZoD
500,00 € Prvá šachová - nezisková organizácia na rozvoj a propagáciu šachu na Slovensku Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69/03
37/22/AZ
Zrušená
4 440 898,84 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
33/22/AZ
550,00 € Športový klub Strongman Poprad, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. Jún 2022
Zmluva o dielo
252/22/ZoD
78 251,49 € BEPAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.