Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
42/22/AZ
0,00 € FIMAZO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2022
Zmluva o dielo
39/22/ZoD
0,00 € BEPAXTHERM s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Máj 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
45/22/AZ
Doplnená
0,00 € Best Tatry, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
1. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
43/22/AZ
0,00 € ALTIS interier s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
76/22/AZ
0,00 € Ján Uhľár, Martin Hvalčák Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. August 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
78/22/AZ
0,00 € TECHREAL, s.r.o Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
16. August 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
79/22/AZ
0,00 € TOGARENT, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
83/22/AZ
0,00 € MAJORIS Development s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. August 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
85/22/AZ
0,00 € MOPAX, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. August 2022
Zámenná zmluva
88/22/KZ
Doplnená
0,00 € Milan Zoričák a Andrea Zoričáková Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
91/22/AZ
Doplnená
0,00 € MK STAVBY s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
92/22/AZ
0,00 € Tatranská nájomná, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. September 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
93/22/AZ
0,00 € Tatranská nájomná, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
115/22/AZ
Doplnená
0,00 € European investment opportunities, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
126/22/AZ
0,00 € ZUDAX s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. November 2022
Zmluva o prevode vlastníctva
127/22/AZ
0,00 € FIMAZO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
137/22/AZ
0,00 € BDI, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
9. December 2022
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
140/22/AZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o prevode majetku
141/22/AZ
0,00 € Obec Arnutovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
165/22/AZ
0,00 € WoupFinance, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.