Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného brmena
51/24/AZ
0,00 € SR - Železnice Slovenskej republiky Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
47/24/AZ
0,00 € Mesto Kežmarok Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Apríl 2024
Dohoda o užívaní pozemku
50/24/NZ
120,00 € Ľuboš Grega, Ľubomíra Richnavská Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
39/24/ZoD
52 326,78 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
46/24/ZoD
997 902,66 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
44/24/AZ
0,00 € MIVEKO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
27. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
43/24/AZ
0,00 € F.TKT Slovakia s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
41/24/AZ
0,00 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
42/24/AZ
97,00 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
31/24/AZ
0,00 € Obec Švábovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
40/24/AZ
0,00 € Ing. Lukáš Svrček, MBA Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Marec 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
37/24/AZ
0,00 € Hrebienok-Resort service s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
35/24/AZ
0,00 € Paulína Pavkejová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
34/24/AZ
0,00 € Belanské stavebniny, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 25/24/ZoD
7 540,00 € Geo - logic, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
29/24/AZ
0,00 € Ing. Igor Murko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
28/24/AZ
300,00 € Obec Spišský Hrušov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
26/24/AZ
0,00 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
23/24/AZ
0,00 € IBV Slnečná, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
21/24/AZ
750,00 € Organizačný výbor Veľkej ceny Slovenska, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.