Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
94/24/AZ
0,00 € IMMO s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Júl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
95/24/AZ
0,00 € SANDBERG NL s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Júl 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
96/24/AZ
500,00 € Mestské kultúrne stredisko Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
92/24/AZ
0,00 € Obec Stará Lesná Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Jún 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
90/24/AZ
300,00 € Tatranský veterán car club Poprad, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
82/24/ZoD
617 124,83 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
76/24/ZoD
42 221,30 € PROCONT, spol. s.r.o Prešov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
80/24/ZoD
246 282,97 € FERRMONT, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Jún 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
Zmluva č. 88/24/AZ
400,00 € Obec Torysky Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
86/24/AZ
0,00 € Ing. Ján Gašper Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
79/24/ZoD
2 900,00 € Archeológia Spiš s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. Jún 2024
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
74/24/AZ
14 900,00 € Atelier pro s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č.MZP-PSK-401202DVI9
73/24/AZ
10 251 802,21 € Ministerstvo životného prostredia SR Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
72/24/AZ
0,00 € FIMAZO, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
57/24/ZoD
2 650,00 € A.S. Partner, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
70/24/AZ
0,00 € CHEMOSTAV, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
69/24/AZ
5 000,00 € Mgr. Ján Halečka, Danka Halečková, Blažena Balážová Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Máj 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
67/24/AZ
1 000,00 € Slovenská asociácia vodárenských expertov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
54/24/KZ
36 480,00 € Best Tatry, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Máj 2024
Dohoda o užívaní pozemku
61/24/NZ
120,00 € Ján Grega Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.