Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
23/24/AZ
0,00 € IBV Slnečná, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. Február 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
21/24/AZ
750,00 € Organizačný výbor Veľkej ceny Slovenska, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností
9/24/KZ
38 824,60 € Mesto Kežmarok Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. Február 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
18/24/AZ
0,00 € Mesto Vysoké Tatry Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
16/24/AZ
0,00 € Jozef Zubaj Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva
17/24/AZ
0,00 € AMG Trading, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Február 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
14/24/AZ
700,00 € Harmónia Liptovská Teplička, o.z. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
30. Január 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena
10/24/KZ
15 630,00 € KYSEĽ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. Január 2024
Zmluva o prenájme plochy na reklamu
7/24/AZ
500,00 € Obec Hozelec Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. Január 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
6/24/AZ
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. Január 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
4/24/AZ
700,00 € Obec Spišské Bystré Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Január 2024
Nájomná zmluva
180/23/NZ
410,00 € Rímskokatolícka cirkev, Rožňavská katedrálna kapitula Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. Január 2024
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
1/24/AZ
1 000,00 € KEY ART AGENCY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
12. Január 2024
Zmluva o dielo
167/23/AZ
85 000,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. December 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
176/23/AZ
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
20. December 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
173/23/AZ
0,00 € KYSEĽ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. December 2023
Zmluva o postúpení práv a povinností investora
159/23/AZ
45 000,00 € FORESPO HELIOS 2 a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
168/23/AZ
0,00 € RESIDEA s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
165/23/AZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. December 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
166/23/AZ
0,00 € REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.