Centrálny register zmlúv

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania
124/23/AZ
15 000,00 € Euro Dotácie, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zámenná zmluva
125/23/KZ
4 380,00 € Ing. Peter Klobušník Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zámenná zmluva a zmluva o zriadení a zrušení vecných bremien
126/23/KZ
12 720,00 € FINCONSULT, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
28. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení a zrušení vecných bremien
123/23/AZ
0,00 € FINCONSULT, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. September 2023
Zmluva o dielo
117/23/ZoD
129 879,59 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. September 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
122/23/AZ
300,00 € Obec Spišské Bystré Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
119/23/AZ
0,00 € IBV STRAZKY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
120/23/AZ
0,00 € IBV STRAZKY, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
19. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
115/23/AZ
0,00 € Anton Lichvár Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
13. September 2023
Zmluva o dielo
110/23/ZoD
19 985,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
7. September 2023
Zmluva o vypracovaní projektovej dokumentácie
107/23/AZ
16 300,00 € AD Consult, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
6. September 2023
Zmluva o dielo
113/23/ZoD
Doplnená
22 948,44 € Roman Mihočka - PYRMA Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. August 2023
Zmluva o dielo
109/23/ZoD
17 117,63 € PALSTAV Slovakia, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. August 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
111/23/AZ
300,00 € obec Kurimany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. August 2023
Zmluva o prevode vlastníctva
112/23/AZ
0,00 € Ľubomír Pavlík KASKADA Hotel and Catering Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
17. August 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníctva
106/23/AZ
0,00 € Gent s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. August 2023
Zmluva o dielo
90/23/ZoD
59 452,71 € PRAKTIKPUMP, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. August 2023
Zmluva o dielo
88/23/ZoD
49 941,80 € BEPAX, s.r.o. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. August 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
81/23/AZ
Doplnená
2 796,75 € Mesto Poprad Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
8. August 2023
Zmluva o úvere
104/23/AZ
1 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.